LCA som værktøj ved renovering og byggeri

LCA for byggeri kan hjælpe til at prioritere, hvordan bygningers design kan optimeres i forhold til miljøpåvirkning - både ved nybyggeri og renovering.

LCA for byggeri er en livscyklusvurdering af en bygnings potentielle miljøpåvirkning og ressourceforbrug. Denne viden kan hjælpe til at prioritere, hvordan bygningens design skal optimeres. Udover at sammenligne de overordnede livscyklusfaser kan der sammenlignes på fx bygningsdele og materialer, hvor alternative løsninger kan sammenlignes og vurderes på grundlag af resultaterne fra en LCA.

Ved renovering genbruger man ofte mange af de oprindelige konstruktioner og materialer, og miljømæssigt er det ofte en god strategi i stedet for at bygge nyt. Man kan undersøge dette ved at lave LCA for renoveringen og sammenligne med LCA for tilsvarende nybyg.

Brug af genbrugsprodukter til et byggeri kan indgå i LCA’en via miljøvaredeklarationer (EPD’er). Et produkt, der består af genbrugt eller genanvendt materiale, kan få en bedre miljøprofil end produkter der ikke indeholder genbrug/genanvendt materiale.

Læs mere om LCA i renovering og byggeri i guide til LCA i bygninger.