Bygherrer

Bygherrer

I vejledningen her på VHGB.dk kan du som ejer af bygninger eller byggeprojekter få overblik over, hvordan du skal forholde dig til bygge- og anlægsaffaldet ved renovering og nedrivning.

VHGB’s vejledning retter sig mod såvel offentlige bygherrer som private bygherrer, herunder både virksomheder og privatpersoner. Reglerne er ens for alle – dog med få undtagelser for håndtering af affald.

Som bygherre vil du normalt blive anset for at være en affaldsproducent ved renovering og nedrivning af bygninger. Læs mere i denne vejledning om din rolle og dine pligter både som bygherre og som den oprindelige affaldsproducent.