Nyheder

 • Nyt forum om cirkulær økonomi


  Circular Build Forum er Danmarks nye årskongres for organisationer, virksomheder, myndigheder og enkeltpersoner, som arbejder for cirkulær økonomi i byggeriet. Den afholdes første gang 27/1-28/1 2021. Initiativtagere er DI Dansk Byggeri, VCØB, Teknologisk Institut og Molio, og et bredt repræsentantskab bakker op.

 • Bliv certificeret miljørådgiver


  Du kan nu blive certificeret miljørådgiver og blive klædt på til at navigere i reglerne for sikkerhed, sundhed, affald og miljø ved nedrivnings- og renoveringsprojekter. Kurset udbydes af Molio, mens VCØB er blandt underviserne.

 • Hvordan står det til med Danmarks råstoffer?


  Sand, grus og andre mineralske råstoffer er ikke-fornybare ressourcer, og derfor skal vi passe godt på dem. Få overblik over råstoffer i Danmark, og hvordan vi kan gøre råstofindvindingen mere bæredygtig i fremtiden.

 • Kursus om bæredygtigt byggeri for byggesagsbehandlere


  Hvordan kan kommunale byggesagsbehandlere vejlede bygherrer, der vil anvende genbrugsmaterialer? Lær om dokumentationskrav og krav til bæredygtigt byggeri på kurset ”Byggetilladelser til bæredygtigt byggeri”, som VCØB har udviklet sammen med COK.

 • Få gratis telefonisk vejledning hos VCØB


  Har du spørgsmål om cirkulær økonomi i byggeriet? Så husk du kan få gratis telefonvejledning hos VCØB. Fx om hvilke typer af bygge- og anlægsmaterialer, der kan indeholde miljøfarlige stoffer, hvilken lovgivning man skal følge, og om kriterier for genbrug og genanvendelse af byggematerialer.

 • Mere cirkulær viden til dig på VCOB.dk


  På VCØBs hjemmeside er der nu mere frit tilgængelig viden til dig om cirkulært byggeri, cirkulær nedrivning og cirkulær økonomi. Al den eksisterende information om håndtering af byggeaffald får du stadig, men VCØB har udvidet med information om en større del af den cirkulære proces.

 • Ny bekendtgørelse på vej med vigtigt nyt


  Høringen om den nye affaldsbekendtgørelse, der får effekt fra 1/1-21, er næsten ovre, og VCØB har givet høringssvar. For byggebranchen er §67 vigtig. Den vil præcisere, at man ved nedrivning og renovering ikke kun skal screene og kortlægge for PCB, men også for andre problematiske stoffer.

 • Sådan opgør du CO2 og forbrug


  Hvor meget CO2 og hvor mange ressourcer kan der spares, når man genbruger affald fra bygninger? Hvor stor er klimabelastningen fra min bygning? Til spørgsmål som disse har man brug for at opgøre CO2-forbrug, CO2-besparelser eller ressourceforbrug. I en ny VCØB guide får du hjælp til hvordan.

 • Vær med i Netværk for Nedrivning - online


  Der er nye møder i kalenderen for Netværk for Nedrivning. Det foregår online, og du kan være med enten d. 6/10 eller d. 29/10. Der bliver oplæg om selektiv nedrivning, arbejdsmiljø, miljø og affaldshåndtering – efterfulgt af drøftelser. Tilmeld dig i linket.

 • Hvordan håndterer du byggeaffald korrekt?


  I Dansk Byggeri tilbyder sine medlemmer tre udbytterige kursustimer om, hvordan man håndterer byggeaffald korrekt. Det er for håndværkere, mestre såvel som svende, og kursets undervisere er fra VCØB. Vær med i Værløse ved Kbh. d. 17/11, eller i Rønne d. 20/10.