Om cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi handler om, at bæredygtighed og en mere miljøvenlig forvaltning af ressourcer godt kan betale sig. Det er svært at forestille sig en cirkulær økonomi uden at inddrage bygge- og anlægsaffald, da over 1/3 af affaldet i dag er byggeaffald.

Cirkulær økonomi er et opgør med den lineære økonomi, hvor det tidligere har drejet sig om at producere, bruge – og så bare smide væk efter endt brug. Men naturens råmaterialer er begrænsede, og ressourcerne skal genbruges og genanvendes, dvs. recirkuleres. Det innovative budskab i cirkulær økonomi er, at recirkulering kan betale sig.

Minimér tabet af ressourcer
En vigtig del af den cirkulære vision er, at fremtidige generationer får adgang til de samme ressourcer og materialer, som vi har i dag. I cirkulær økonomi minimeres tabet af ressourcer ved, at alle materialer genanvendes i kontinuerlige biologiske eller tekniske kredsløb. Det er en økonomi, hvor alt designes til at kunne genanvendes, og hvor produkter skal kunne skilles ad, for at materialerne kan genbruges i en form, der skaber samme eller mere værdi end tidligere – også kaldet upcycling.

Hvorfor er bygge- og anlægsaffald vigtigt i den cirkulære økonomi?
Ifølge FN bruger byggeriet 1/3 af alle ressourcer i verden. Ifølge Miljøstyrelsens affaldsstatistik for Danmark udgør bygge- og anlægsaffald over 1/3 af alt affald i Danmark. Derfor er det svært at forestille sig en cirkulær økonomi uden at inddrage bygge- og anlægsaffald.

Anvisninger til cirkulær økonomi i byggebranchen

  • Brug affaldsressourcen så langt oppe i affaldshierarkiet som muligt.
  • Sørg for kvalitet i de produkter byggeriet anvender, dvs. at de er funktionsdygtige og uden uønskede stoffer.
  • Understøt, at materialer kan bruges igen gennem design og sporbarhed af byggevarer og bygninger.
  • Tænk genanvendelse og genbrug sammen med forretningen, så miljø og økonomi går hånd i hånd.
  • Samarbejd på tværs af alle byggeriets aktører.

Nye tiltag fremmer cirkulær økonomi
Europa-Kommissionen vedtog i slutningen af 2015 en ny pakke om cirkulær økonomi for at lette omstillingen til en økonomi, hvor ressourcerne bruges mere bæredygtigt. Bygge- og anlægsaffald er et centralt aspekt i cirkulær økonomi-pakken.

Pakken består af en handlingsplan samt et ændret affaldsdirektiv og forslag til ændringer i en række andre direktiver, bl.a. omkring deponering af affald. I det ændrede affaldsdirektiv er der fastsat en række mål for 2030, bl.a.

  • 65 % af det kommunale affald skal genanvendes
  • 75 % af emballageaffald skal genanvendes
  • Højst 10 % af det kommunale affald må deponeres
  • Deponering af særskilt indsamlet affald forbydes

På trods af at der er sat et obligatorisk EU-mål om, at 70 % af bygge- og anlægsaffaldet skal nyttiggøres inden 2020, er der fortsat mange praktiske udfordringer herved.

Kommissionen vil derfor udvikle målrettede retningslinjer for nedrivningssteder (inkl. behandling af farligt affald) og fremme sorteringsordninger for bygnings- og nedrivningsaffald. Desuden vil man udvikle genanvendelsesprotokoller og indikatorer for at vurdere en bygnings miljøpræstationer gennem hele dens livscyklus.

Forslag om frivillig branchedækkende protokol
I slutningen af 2016 foreslog Kommissionen en frivillig branchedækkende protokol for håndtering af bygge- og nedrivningsaffald. Formålet er at forbedre identificering, kildesortering indsamling af affald samt logistik, forarbejdning og kvalitetsstyring.

Elementer i protokollen omfatter pre-demolition audits, som er en forundersøgelse af byggeriet inden nedrivning til at sikre den rette håndtering af affaldet. Protokollen fremhæver vigtigheden af, at auditøren har de rette kompetencer og nævner uddannelse, certificering og tredjeparts overvågning som væsentlige elementer. Sporbarhed af affaldet og dokumentation af de egentlige affaldsmængder er også centrale aspekter. Find protokollen her.