Læs mere om cirkulær økonomi

Hvis du vil vide mere om cirkulær økonomi, har VGHB samlet en række rapporter og værktøjer her.

Strategi for cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi i byudvikling
Inspiration til planlæggere, arkitekter, ingeniører, entreprenører, producenter og bygherrer

Rethink Resources, Miljøprojekt 1956, 2017. Udgiver: Miljøstyrelsen
Partnerskab om innovationscenter for ressourceeffektiv produktion og produktdesign. Rapporten beskriver den indsats, som Innovationscenteret Rethink Resources har gennemført i perioden 2014-2016, og centerets læring og resultater i relation til at fremme cirkulær økonomi i danske produktionsvirksomheder. Resultaterne bygger på et samarbejde med 22 virksomheder af meget forskellig størrelse og indenfor brancher med meget forskellige behov og motivation for at arbejde med cirkulær økonomi.

Cirkulær Økonomi i 8 danske virksomheder
Formålet med Closing Material Loops-projektet har været at skabe indsigt i, hvordan man bruger det cirkulære økonomikoncept til virksomheder.

Building a Circular Future. Udgivet med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP)
Projektet handler om at genanvende og spare på ressourcerne i byggerier. Projektet handler om at registrere materialerne i byggeriet i et materialepas, om at designe byggerier, så materialerne kan skilles ad og projektet præsenterer en businesscase for cirkulær økonomi. Projektet opstiller fem principper for design for adskillelse, fem principper for materialepas samt fem principper for cirkulær økonomi. Projektet er støttet af MUDP.

Idekatalog over nye designstrategier. Udgiver: InnoBYG
Projektet præsenterer konkrete eksempler på designstrategier, der skal fremme genanvendelse af materialer i byggeriet. Projektet peger også på en række potentialer og udfordringer inden for området.

Materialeatlas over byggematerialers genbrugs- og genanvendelsespotentialer. Udgiver: InnoBYG
Atlasset er et opslagsværk, som kan bruges til at finde sammenhæng mellem bygningsdele, indhold af farlige stoffer og muligheder for genbrug og genanvendelse.

Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald i kommunerne i Aarhus Amt. Arbejdsrapport 12. 1991. Miljøstyrelsen. Rapport, der giver oversigt over relevante materialekategorier, deres kilder og mængder, sorteringsmuligheder m.m.

Den cirkulære kommune. Udgiver: Kommunernes Landsforening, 2017. Katalog til kommunerne med inspiration til at komme i gang med den cirkulære økonomi - herunder et kapitel om byggeri og anlæg.