Cases

CASE: Kommune genanvender og opgraderer lysarmaturer

Rønnebærhus i Rudersdal Kommune er pilotprojekt for et nyt koncept fra Fischer Lighting kaldet ReDesign, hvor gamle armaturer opgraderes til LED og får et nyt visuelt udtryk.

CASE: Skure ud fra et cirkulært princip

Efter et succesfuldt innovationsforløb kan virksomheden Næste nu tilbyde cirkulært uopvarmet skurbyggeri af affaldsmaterialer fra byggebranchen og industrien.

CASE: Musicon tænker cirkulært

Bæredygtig byudvikling er centralt i den nye bydel Mucicon i Roskilde. Det sker bl.a. ved at reducere byggeaffald gennem genbrug.

CASE: Ressourcekortlægning på Øhlenschlægergade Skole

Københavns Kommune har gennemført en ressourcekortlægning for at få viden om genbrugs- og genanvendelsesmuligheder for de gamle byggematerialer.

CASE: PEFC certificering af genbrugstræ

Sporbarhed handler om at kunne dokumentere træmaterialets oprindelse. Det kan gøres ved hjælp af en PEFC sporbarhedscertificering.

CASE: Termisk stripning

Termisk stripning er en metode til at reducere mængden af PCB, der bl.a. har været anvendt på indskolingsbygningen på Gadstrup Skole i Roskilde Kommune.

CASE: Genbrugshus i Odense

Projektets formål var at gennemføre et fuldskala forsøgsprojekt og opføre et byggeri med henblik på størst mulig genanvendelse af bygningsmaterialer.

CASE: Katrinedals Skole

Projektets formål var at opføre ny skolebygninger på Katrinedals Skole i Vanløse ved at anvende genbrugte mursten fra nedrivningen af en anden bygning, som også ligger i Københavns Kommunes område (på Bispebjerg Hospital).

CASE: Gen Byg Data, Skive

Projektet Gen Byg Data har skabt en åben platform, der tilbyder data om fremtidige forventede tilgængelige materialer og ressourcer fra eksisterende bygninger samt allerede tilgængelige genanvendelige materialer og ressourcer.

CASE: CLEAN genanvendelse af byggeaffald

Projektet handler om innovativ udbud af nedrivningsprojekter med henblik på størst mulig kvalitativ genanvendelse og afsætning af byggeaffald.

CASE: Nedrivning af Brunhøjskolen

Projektets formål var at nedrive Brunhøjskolen i Holbæk Kommune. Der var fra projektets start fokus på en høj grad af genanvendelse, hvilket viste sig at give god mulighed for økonomiske besparelser.

CASE: Det Genanvendte Hus, København

Det Genanvendte Hus bygget i 1990-1994 var et af de første projekter i Danmark til at genanvende byggematerialer.

CASE: Håndtering af brandtomter

Efter en butik nedbrændte, skulle man beslutte, hvad der skulle ske med brandtomten. Alle indre dele af bygningen var kraftigt påvirket af sod og en del inventar og varer, der ikke var brændt, var helt eller delvist smeltet.