Bly

Hvad er bly?

Bly er et metal med betegnelsen Pb.

Hvor er bly typisk anvendt?

Bly har bl.a. været anvendt i maling, taginddækninger og andre inddækninger i byggeriet. Bly blev helt forbudt i byggeriet i 2007, men inden da var mange anvendelser i byggeriet allerede blevet forbudt eller udfaset. For mere information, læs Nedrivning og Miljøsaneringssektionen under DI's vejledning og beskrivelse af udførelse af blysanering.

Hvorfor er bly problematisk?

Bly påvirker nervesystemet. Børn er særligt følsomme. Bly er giftigt for vand og jordorganismer og ophobes i naturen og i mennesker.

Hvad sker der med bly i affald?

Bly kan spredes til miljøet, hvis fx maling med blyindhold ikke fjernes fra byggeaffaldet, inden det nedknuses, og som følge af dette kan det ophobes gennem fødekæden.

Særlig regulering om bly

Særlig regulering om bly findes i blybekendtgørelsen.

Arbejdsmiljø

Nedbrydnings- og miljøsaneringssektionen under DI har en vejledning om bly, som indeholder retningslinjer om håndtering af bly i forbindelse med planlægning og gennemførelse af renoverings- og nedrivningsarbejder. Desuden har Branchemiljørådet for Bygge & Anlæg forskellige vejledninger om håndtering af bly i byggeprocessen. Læs mere om vejledningerne. 

Yderligere oplysninger om bly

Bly og blyforbindelser er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Derfor er der lavet en kortlægning og strategi for stofferne.