Krav til byggevarer

Når du vil bruge genbrugte eller genanvendte byggematerialer, skal du være opmærksom på reglerne i byggelovgivningen. 

Byggeloven er den overordnede lov inden for byggeriet. Byggeloven er implementeret via funktionsbaserede krav i Bygningsreglementet.

Få overblik i denne guide (pdf) til bygherrer, rådgivere og entreprenører om krav til genbrugte og genanvendte byggematerialer: "Hvad er kravene til genbrugte og genanvendte byggematerialer?"

Hvilken lovgivning gælder? 

Det er vigtigt at kende forskel på genbrug og genanvendelse: 

Genbrug er, når en gammel byggevare anvendes igen direkte til samme formål uden forarbejdning eller ved mindre forarbejdning i form af fx reparation, vask og rensning. Om der sker forarbejdning eller ej, afgør, hvilken lovgivning der skal følges: 

Byggevarer, der kan genbruges direkte uden forarbejdning:

  • er ikke affald
  • er ikke omfattet af affaldslovgivningen 
  • er omfattet af byggelovgivningen 

Byggevarer, der kan genbruges efter en mindre forarbejdning: 

  • skal forberedes til genbrug
  • er omfattet af affaldslovgivningen
  • er omfattet af byggelovgivningen, når de sættes på markedet og indgår i nyt byggeri 

Genanvendelse er, når affaldsmaterialerne bliver forarbejdet og derefter indgår i produktionen af nye byggevarer eller byggematerialer, og her gælder følgende: 

  • affaldsmaterialerne er omfattet af affaldslovgivningen, når affaldet bliver bearbejdet 
  • byggevarerne er omfattet af byggelovgivningen, når de sættes på markedet og indgår i nyt byggeri 

Genbrug ligger højest i affaldshierarkiet, fordi det er mere ressourcebesparelse at genbruge end at genanvende. Læs mere om affaldshierarkiet. 

Byggelovgivning 

I byggelovgivningen findes kravene særligt i  

  1. Bygningsreglement, som stiller administrativ og funktionsbaserede tekniske krav til bygninger om som gælder alle byggevarer; uanset om de er nye, genbrugte eller genanvendte. 
  1. Byggevareordningen, som stiller krav om CE-mærkning af byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret standard. For genanvendte og genbrugte byggematerialer gælder følgende:   

Hvis byggeaffald bliver genanvendt til nye produkter, som er omfattet af en harmoniseret standard, skal produkterne CE-mærkes. De harmoniserede standarder passer imidlertid typisk ikke til genbrugsmaterialer (bemærk –  forskel fra genanvendte materialer), da de tager udgangspunkt i produktion af nye byggematerialer. En producent af genbrugsbyggevarer kan som et alternativ til en harmoniseret standard ansøge om en ETA (Europæisk Teknisk Vurdering – er frivillig at udarbejde).