Faglige indlæg, seminarer og kurser

Er I ved at arrangere et seminar, et gå-hjem-møde eller en uddannelsesdag for fagfolk, hvor det er relevant at høre om byggeaffald? Så har I mulighed for at bestille en indlægsholder fra Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet. Vi har også åbne kurser.

VCØB tilbyder faglige indlæg inklusive spørgerunde á typisk en varighed på mellem 45 minutter og 1,5 timer. Form og præcis varighed aftales nærmere, så det kommer til at passe til netop jeres behov.
Seminarer vil typisk afholdes som et halvdagsforløb. Form, mødested og målgruppe osv. aftales nærmere, så det passer til netop jeres behov.

Vi kan også afholde videregående seminarer rettet mod aktører, der har behov for særlig viden om håndtering af byggeaffald, fx seminarer med fokus på reglerne, screening og kortlægning af bygninger eller om genanvendelse af byggeaffald.Den primære målgruppe er byggeriets aktører. Videncentret stiller krav om minimum 25 deltager til faglige indlæg og seminarer. Der er et loft for, hvor mange indlæg og seminarer Videncentret kan gennemføre per år, så book os i god tid, hvis du vil være sikker.Er i interesseret i et længere, skræddersyet forløb eller kursus, aftaler vi rammen og prisen i samarbejde.

Kontakt
Kontakt Videncentret for at høre mere om mulighederne for et fagligt indlæg til jeres event eller afholdelse af et seminar på tlf. 72 20 29 30 eller info@vcob.dk