Netværk om Cirkulære Byggematerialer klar med nyt møde

VCØB har i samarbejde med Dansk Industri og Danske Byggecentre etableret Netværk for Cirkulære Byggematerialer. Formålet er at fremme cirkulær økonomi gennem videndeling, erfaringsudveksling og inspiration. 

Det næste møde handler om forretningsmodeller og er den 7. oktober fra 12.30–16.00. 

Du kan her tilmelde dig allerede nu.

Programmet er: 

12.30-12.40: Velkommen og intro til møde. Anke Oberender, leder af VCØB

12.40-13.05: Case 1: Havnens Hænder, Magnus Henriques, CEO og grundlægger

13.05-13.30: Case 2: Xella. Johan Lystbæk Vestergaard, head of technical and sustainability 

13.30-13.55: Case 3: Gentræ. Kent Fonseca, anvarlig for GENTRÆ i STARK

13.55-14.15: Case 4: ROCKWOOL International A/S. Susanne Kuehn, senior advisor

10 minutters pause

14.25-14.45: Hvordan spiller produktdesign ind i en cirkulær strategi? Ved Jacob Andreas Lützen, konsulent, Teknologisk Institut. 

Herefter er der gruppearbejde, hvor deltagerne i netværket får mulighed for at lære hinanden bedre at kende, drage nytte af hinandens viden og synspunkter og arbejde med spørgsmål, udfordringer og løsninger i forhold til cirkulære byggematerialer/forretningsmodeller.

14.45-15.20: Gruppearbejde del 1 om udfordringer ved at introducere cirkulære byggematerialer+ opsamling: En ny gruppe af produkter skal introduceres på markedet. Samtidig er der eksisterende materialer, som skal ændres. Det kræver nye måder at tænke på. Hvordan gør vi det for at opnå de bedst mulige resultater, og hvad er gruppens erfaringer? Drøftelser i grupper. 

15.20-15.55: Gruppearbejde del 2 om eksempler på produkter/forretningsmodeller + opsamling: For at cirkulære forretningsmodeller kan vinde indpas, er der en række strategier, greb og værktøjer, der skal i brug, i forhold til fx produktion, levetid, design og fleksible anvendelser af byggeriet. Hvordan gør vi det, og hvad er gruppens erfaringer? Drøftelser i grupper. 

16.00 Slut

Én ting er sikkert: Du vil få inspiration til at komme i gang eller videre med at omstille virksomheden og produkter i en cirkulær retning. Du kommer til at høre fire cases fra den virkelige verden og får derudover viden om konkrete værktøjer med i bagagen.

Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne om deres erfaringer og til at netværke og bidrage med input.

Netværksmødet foregår online, da der er deltagere fra hele landet.

På det første møde i netværket, hvor mere end 70 deltagere bidrog til at bestemme, hvad netværket skal arbejde med, stod forretningsmodeller højt på ønskelisten. Det er baggrunden for, at det er temaet på dette møde. 

Hvem er det for?
Netværket er primært målrettet producenter af byggevarer, der allerede er godt i gang eller gerne vil etablere en forretningsmodel ud fra den cirkulære tankegang. Netværket er dog åbent for alle byggeriets aktører for at medvirke til erfaringsudveksling om udfordringer og problemstillinger på tværs af værdikæden.

De problemstillinger, netværket tager med på programmet, vil dog være relateret til problematikker i forhold til produktion og design. 

Netværket er relevant, da producenter spiller en vigtig rolle i den cirkulære omstilling af byggebranchen, og der i dag ikke eksisterer et netværk for målgruppen modsat, hvad der gælder for øvrige de aktører i byggeriet.