Nyt møde i Netværk om Cirkulære Byggematerialer

VCØB har i samarbejde med Dansk Industri og Danske Byggecentre etableret Netværk for Cirkulære Byggematerialer. Formålet er at fremme cirkulær økonomi gennem videndeling, erfaringsudveksling og inspiration. 

Det første møde, der foregik virtuelt, blev afholdt ultimo februar 2021 med omkring 70 deltagere. Det næste møde bliver den 7. oktober om eftermiddagen. Programmet er under udvikling. 

Temaerne for netværket vil omfatte emner som lovgivning og dokumentation af byggematerialer, cirkulære forretningsmodeller, partnerskaber og mulighed for støtte og erfaringer fra konkrete projekter m.m.

Netværket er primært målrettet producenter af byggevarer, der allerede er godt i gang eller gerne vil etablere en forretningsmodel ud fra den cirkulære tankegang. Netværket er dog åbent for alle byggeriets aktører for at medvirke til erfaringsudveksling om udfordringer og problemstillinger på tværs af værdikæden.

De problemstillinger, netværket tager med på programmet, vil dog være relateret til problematikker i forhold til produktion og design. 

Netværket er relevant, da producenter spiller en vigtig rolle i den cirkulære omstilling af byggebranchen, og der i dag ikke eksisterer et netværk for målgruppen modsat, hvad der gælder for øvrige de aktører i byggeriet.