Om VCØB

Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet – VCØB – samler, udvikler og formidler uvildig og konkret viden om cirkulær økonomi i byggebranchen.

Hos VCØB kan du som bygningsejer, entreprenør, håndværker, rådgiver, arkitekt, producent eller kommune få gratis vejledning om cirkulær økonomi i byggeriet - herunder om håndtering i bygge- og anlægsaffald,  miljøfarlige stoffer mulighederne for genbrug og genanvendelse.

 

Målet for VHGB via øget viden at gøre det enklere for alle parter at tage ansvar for at spare på ressourcerne i byggeriet og opnå korrekt og sikker håndtering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffaldet. Det skal forhindre, at miljøfarlige stoffer spreder sig i miljøet og i indeklimaet i bygningerne – og desuden medvirke til at flere bygge- og anlægsmaterialer bliver genanvendt eller genbrugt.

VHGB er uafhængigt og selvstændigt, og vores team besidder stor specialistviden og praktisk erfaring med at håndtere bygge- og anlægsaffald. VHGB blev etableret i foråret 2016 og er finansieret af Miljø- og Fødevareministeriet, Grundejernes Investeringsfond og Realdania.

Om VHGB’s vejledning

VHGB svarer på spørgsmål af generel karakter – fx om hvilke typer af bygge- og anlægsmaterialer, der kan indeholde miljøfarlige stoffer; hvordan man håndterer de forskellige materialer; hvilken lovgivning man skal følge; og kriterier for at man kan genanvende byggematerialer.

Det ligger ikke inden for VHGB’s opgaveområde at yde konkret rådgivning i enkelte byggesager, udføre målinger eller varetage opgaver på byggepladser.

VHGB’s vejledning via telefon, e-mail, hjemmeside mv. er vejledende og ikke juridisk bindende.