Før igangsætning

Før igangsætning

Som bygherre træffer du i løbet af en byggesag mange beslutninger, som bestemmer, hvordan bygge- og anlægsaffaldet sidenhen kan håndteres.

Bygherre har stor indflydelse på affald, miljø og arbejdsmiljø
Mange bygherrer, professionelle såvel som private, har begrænset viden om de regler, der gælder for bygge- og anlægsaf­fald, og hvordan reglerne omsættes til praksis (kilde: Undersøgelse af indsatspuljen i 2010 og 2011, Dansk Byggeri). Samtidig er mange ikke opmærksomme på, hvor stor indflydelse bygherren reelt har i forhold til, hvad der senere sker med affaldet.

En række af de beslutninger, du træffer som bygherre i løbet af en byggesag, har afgørende betydning for, hvor godt og effektivt bygge- og anlægsaffaldet efterfølgende kan håndteres. Desuden påvirker de arbejder, du igangsætter, både miljø og arbejdsmiljø. Bygherrens rolle i forhold til bygge- og anlægsaffaldet er altså meget central.

Arbejdet starter allerede, før du sender dit projekt i udbud (læs mere om, hvordan du laver et godt udbud mht. affaldshåndtering), og det fortsætter, indtil byggeriet er afsluttet, og der er ryddet op på byggegrunden.

Hvordan øger du genanvendelsesmulighederne?
Vil du som bygherre gerne opnå en høj grad af genanvendelse i dit projekt, er det helt afgørende, at du formulerer klare ønsker og mål. Det skal ske på en måde, så de rådgivere og entreprenører, der skal gennemføre dit projekt, kan forstå kravene og indarbejde dem i deres tilbud og sidenhen i projektudførelsen.

Vær opmærksom på, at det i nogle tilfælde kan være en god forretning at bruge genanvendte materialer til et byggeri, mens det i andre tilfælde kan fordyre projektet.

 

Eksempel på målsætninger

Når du skal formulere dine målsætninger for genanvendte materialer i dit projekt, skal de være tydelige og så vidt muligt målbare – fx:

X % (angivet i vægt) af byggeriet skal bestå af genanvendte (genbrugte) materialer

Byggeriet skal fremstå miljøvenligt med synlige eksempler på, at hensynet til genanvendelse er indtænkt

Byggeriet skal rumme elementer af nytænkning, hvor genanvendte (genbrugte) materialer anvendes på en ny og spændende måde

Gennem øget genanvendelse ønskes byggeriets samlede CO2 belastning reduceres med mindst %

Tjekliste: Før du stiller krav om genanvendte materialer

 

Før du stiller krav om brug af genanvendte materialer, bør du bør forholde dig til følgende spørgsmål:

  • Er målet med genanvendelse at spare penge?
  • Er målet at skabe positiv opmærksomhed omkring byggeriet?
  • Er jeg stadig indstillet på genanvendelse, hvis det koster ekstra?
  • Er der certifikater eller andre ordninger, som byggeriet skal kunne opnå?
  • Er det ok, at tidsplanen eventuelt forlænges på grund af ønsket om genanvendelse?
  • Er jeg indstillet på at løbe en øget risiko? Fx hvis nu de genanvendt materialer har en korte levetid, eller entreprenøren ikke kan give de samme garantier.