Det gode udbud indtænker håndtering af byggeaffaldet

Det gode udbud

Valget af udbudsform kan have stor indflydelse på entreprenørens frihedsgrader under udførelsen, også i forhold til bygge- og anlægsaffaldet. Få inspiration i tjeklisten til, hvad der skal besvares i udbudsmaterialet.

 

Tjekliste: Hvad skal med i udbudsmaterialet? (Bygherrer)

 

Det er hensigtsmæssigt for god håndtering af bygge- og anlægsaffaldet og for en effektiv byggeproces, at du som bygherre i dit udbuds- og kontraktmateriale specifikt oplyser om ansvar og roller, herunder:

  • Hvem har til opgave at gennemføre de fornødne undersøgelser af miljø- og sundhedsskadelige stoffer?

  • Hvordan vil evt. forekomst af miljø- og sundhedsskadelige stoffer fundet i undersøgelserne påvirke entreprenørens arbejde?

  • Hvem bærer risikoen for eventuelle uopdagede miljø- og sundhedsskadelige stoffer?

  • Hvilke forventningerne har du til entreprenøren i forhold til anmeldelse af affaldet?

  • Angiver, hvis du ønsker at entreprenøren udpege og udarbejde tidsplan over særligt farligt arbejde, herunder håndtering af miljøfarlige materialer.

  • Angiver, at du ønsker en kopi af vejesedler for bortskaffelse af affaldet af hensyn til kontrol.

  • Angiver en tidsplan, der gør det muligt at opnå optimal genanvendelse, hvis det ønskes.