Vejledningernes formål og baggrund

VHGB’s vejledninger er under udvikling og opdateres løbende med nye afsnit. Der er en vejledning til hver af disse fire målgrupper: bygherrer, rådgivere, entreprenører og kommuner.

VHGB udarbejder vejledninger for at understøtte bygherrer, rådgivere, entreprenører og kommuner i at håndtere bygge- og anlægsaffaldet. Der er her på siden en vejledning til hver af disse grupper.

Målet er at oplyse om gældende regler og god praksis på området. Vejledningerne skal være med til at sikre:

  • At gældende regler for bygge- og anlægsaffaldet overholdes
  • At miljø- og arbejdsmiljøbelastninger fra bygge- og anlægsaffaldet begrænses mest muligt
  • At de ressourcer, som findes i bygge- og anlægsaffaldet, udnyttes mest optimalt

Vejledningernes indhold er under fortsat udvikling og opdateres løbende med nye afsnit – så hvis du i første omgang ikke finder, hvad du søger, kan det være, at vi stadig arbejder på netop det afsnit, du er interesseret i. Du er altid velkom­men til at kontakte os med dine spørgsmål.

Vejledningerne udarbejdes i samarbejde med repræsentanter for de forskellige professionelle grupper, som vejlednin­gerne retter sig mod.

Vejledningerne er alene vejledende og vil aldrig stå over nationale og kommunale love, regler og afgørelser. Læs hele VHGB’s ansvarsfraskrivelse her.

Terminologi
Begrebet ”byggesag/-opgave” anvendes for byggesager, nedrivningssager, anlægsprojekter og renoveringsopgaver som defineret i Byggelovens § 2. Kun hvor det giver særligt mening, angives en specifik projekttype.

Begrebet ”nedrivning” bruges for bygninger eller konstruktioner, som skal fjernes helt eller delvist, uanset om­fang/størrelse/mængde.