Du er her: Forside / Cirkulært byggeri / Byggevarer

Byggevarer

Hvilke byggevarer du vælger til et byggeri, er med til at afgøre, om byggeriet bliver cirkulært.

Valg af byggevarer til et byggeri skal tage mange forskellige hensynFørst og fremmest skal det være byggevarer, der er egnet til anvendelsen og kan overholde gældende krav til byggeriet 

Når man ønsker at bygge cirkulært, kræver det skarpt fokus på miljøaspekter af materialevalg og måden at indbygge materialerne , og hvordan de håndteres efter brugsfasens ophør. 

Et cirkulært materiale skal:  

  • Have lang holdbarhed og være robust i sin anvendelse 
  • Kunne vedligeholdes og repareres for at forlænge levetiden  
  • Kunne genbruges eller genanvendes for højst mulig ressourceværdi 
  • Sørg for sammenhæng mellem de forskellige materialers levetid for at undgå unødvendige udskiftninger 

Er man interesseret i at bygge bæredygtigt, er cirkularitet kun ét kriterie at forholde sig til. Bæredygtighed omfatter nemlig både miljømæssige aspekter (bl.a. materialets miljø- og klimaaftryk), økonomisk bæredygtighed og social bæredygtighed (bl.a. også forhold som godt indeklima) 

Hvad skal man vægte højst i overvejelserne; økonomi, holdbarhed eller miljøprofil? Det er ikke muligt at give et entydigt svar, fordi det vil være afhængigt af den givne situation. Det vigtige er, at vi tænker os om og aktivt tager stilling til materialevalget.  

Genbrug og genanvendelse af byggevarer
Der ligger et stort potentiale i at genbruge og genanvende byggematerialer, og i Danmark findes der allerede mange gode eksempler på effektiv genbrug og genanvendelse.
 

Hvis du er i tvivl, hvor langt udviklingen i branchen er kommet i forhold til genbrugsløsninger eller i hvilken udstrækning, der er etableret løsninger for genanvendelse af byggeaffald i produktion af nye materiale, kan du skabe dig et overblik her: Hvilke gamle byggematerialer kan du genbruge eller genanvende? 

Derudover kan du ved hjælp af værktøjet det digitale Materialeatlas danne dig et overblik over bygningsdele og byggematerialer, der helt grundlæggende har gode muligheder for genbrug og genanvendelse. 

Vær obs på arbejdsmiljøet
Når der benyttes nye byggemetoder for at kunne genanvende eller genbruge byggematerialer, er det desuden vigtigt at afdække, om der kan forekomme arbejdsmiljøproblemer, så disse kan forebygges.  

Kend kravene til genbrugte og genanvendte byggematerialer
Når du vil indbygge genbrugte og genanvendte materialer i en bygning, er det vigtigt, at du som bygherre, rådgiver eller entreprenør kender de krav, de pågældende materialer skal leve op til. Desuden bør du have kendskab til byggematerialets kompleksitet, produktionsproces, alder, indholdsstoffer, tidligere anvendelse o.l. Det er særligt vigtigt, når materialerne skal skifte anvendelsesområde, dvs. skal indbygges i bygningen på en måde, som ikke oprindeligt var tiltænkt for materialerne.   

Byggematerialer kan i vid udstrækning genbruges eller genanvendes - men der er også faldgruber. Dels kan der være risiko for, at brugte byggevarer indeholder miljøfarlige stoffer, hvilket kræver særlig opmærksomhed  arbejdsmiljø og indeklima. Dels kan det være udfordrende at finde dokumentation for, at genbrugte byggevarer lever op til nutidens krav; det kan kræve test og undersøgelser.  

Krav til genanvendte og genbrugte byggevarer

Krav til genanvendte og genbrugte byggevarer

Du kan læse mere i denne guide om kravene til genanvendte og genbrugte byggematerialer.

Læs guide