Du er her: Forside / Nedrivning / Vejledninger om byggeaffald / Rådgivere / Før igangsætning / Affaldsplanlægning og affaldsanmeldelse

Affaldsplanlægning og affaldsanmeldelse

God affaldsplanlægning kan resultere i store økonomiske besparelser og er miljømæssigt og arbejdsmiljømæssigt korrekt.

Når du planlægger og projekterer, er det vigtigt at udrede, hvordan affaldet skal håndteres

Affaldsplanlægning 

Information fra forundersøgelsen skal bruges bl.a. til at planlægge håndtering af bygge- og anlægsaffald. Mange rådgivere overser, at affaldsplanlægning er en meget vigtig del af planlægningen af et byggeprojekt. Dette gælder særligt ved nedrivningsprojekter, hvor der generes store mængder af bygge- og anlægsaffald. 

Som udgangspunkt er det bygherrens ansvar, at bygge- og anlægsaffaldet bliver anmeldt. Som rådgiver bør du bistå bygherre med at sikre, at affaldet bliver anmeldt. Ofte ses i praksis, at bygherre og entreprenør indgår aftale om, at entreprenøren anmelder affaldet på vegne af bygherren.

Affaldsanmeldelse

Det er bygherrens ansvar, at bygge- og anlægsaffaldet bliver anmeldt. Som rådgiver bør du bistå bygherre med at sikre, at affaldet bliver anmeldt.  Ofte ses i praksis, at bygherre og entreprenør indgår aftale om, at entreprenøren anmelder affaldet på vegne af bygherren.

For at kunne anmelde bygge- og anlægsaffaldet er der behov for at give en række oplysninger bl.a.: Hvem er den udfø­rende, hvem transporterer affaldet, hvor stor er mængden af affald, og hvem modtager affaldet? Disse oplysninger kan som regel først skaffes, når der er valgt entreprenør, da entreprenøren også skal bidrage med detailinformationer.

Vær opmærksom på, at kun meget små byggeprojekter er undtaget for krav om anmeldelse. Læs mere om anmeldelse af affald.

Er du i tvivl om, hvad der gælder i den kommune, dit projekt foregår i, kan du her finde en oversigt over landets kommu­ner med mulighed for at downloade deres regulativer.

Tag en forhåndsdialog med kommunen om affaldshåndtering

Erfaringen viser, at der ofte findes fraktioner, hvor det ikke klart fremgår af kommunes affaldsregulativ, hvordan affaldet skal håndteres. Derfor er det praktisk at gennemgå de forventede affaldsfraktioner og påtænkte modtagere heraf. Herved kan man få afklaret, om der er behov for at få nærmere anvisning fra kommunen for eventuelle specielle fraktioner.

Affaldsreglerne angiver, at affaldet senest skal anmeldes til kommunen 14 dage før opstart. Dette giver imidlertid ikke megen tid til eventuelle supplerende undersøgelser og nærmere anvisning af specielle fraktioner. Det kan derfor anbefales, at grundlaget for anmeldelsen er afklaret i god tid, og at eventuelle usikkerheder er på plads med kommunen.

 

Gode råd til god affaldsplanlægning

  • Entreprenøren skal have et entydigt grundlag baseret på screeningen og kortlægningen for at kunne afgive pris på bortskaffelsen. Usikkerheder omkring mulighederne for at komme af med bygge- og anlægsaffaldet kan medføre højere budpriser eller øgede omkostninger undervejs i projektet.
  • Det vil ofte være nødvendigt med en dialog med de kommunale myndigheder for at få bortskaffet visse særlige affaldsfraktioner. Dette vil nedriveren først have mulighed efter tilbudsgivning.

  • Der kan være store besparelser ved at udrede, hvilke modtagere der findes til forskellige affaldsfraktioner.

  • Mulighederne for at nyttiggøre affaldet optimalt vil i mange tilfælde kræve en langsigtet planlægning. Er der eksempelvis behov for genanvendte materialer i forbindelse med nybyggeri efter en nedrivning, bør dette være klart inden opstart af nedrivningsarbejdet.