Du er her: Forside / Nedrivning / Vejledninger om byggeaffald / Entreprenører / Før igangsætning / Anmeldelse af affald

Anmeldelse af affald

Alt affald fra byggeprojekter, herunder nedrivning og renovering skal anmeldes til kommunen.

Som udgangspunkt er det bygherrens ansvar, at bygge- og anlægsaffaldet bliver anmeldt. Ofte ses i praksis, at bygherre og entreprenør indgår aftale om, at entreprenøren anmelder affaldet på vegne af bygherren.

For at kunne anmelde affaldet er det behov for en række oplysninger, herunder om hvem der er udførende, hvem der transporterer affaldet, hvor stor mængden af affald er, og hvem der modtager affaldet? Disse oplysninger kan som regel først skaffes, når der er valgt entreprenør, da entreprenøren også skal bidrage med detailinformationer.

Som entreprenører må du derfor være indstillet på at levere de nødvendige oplysninger.

Vær opmærksom på, at meget små byggeprojekter under 10 m2 er undtaget for krav om anmeldelse.

Du kan finde yderligere oplysning på din kommunes hjemmeside eller ved at henvende dig til din kommune.