Du er her: Forside / Cirkulært byggeri / Udbud / Før du går i gang

Før du går i gang

Ligesom i alle andre udbud skal man også ved cirkulære udbud overveje, hvilken entreprise- eller organisationsform der er mest hensigtsmæssigt for projektet, og hvilke udvælgelses- og tildelingskriterier samt krav man vil styre efter.

Før du går i gang med et udbud, bør følgende afklares: 

  • Hvilken type projekt, skal der udbydes?
  • Hvilken entrepriseform er den mest hensigtsmæssige?
  • Hvilke kriterier eller krav, skal der styres efter?

Nedrivning, renovering eller nybyg
Som bygherre skal du gøre dig klart, hvilken type projekt, der skal udbydes og stilles krav til. Du skal fx stille dig selv følgende spørgsmål: Er der tale om nybyg eller renovering? Er opgaven forbundet med en forudgående nedrivningsaktivitet? Skal nedrivningsopgaven udbydes særskilt eller sammen med nybyg- eller renoveringsarbejdet? Svarene vil i praksis altid være afhængigt af det konkrete projekt.

Valg af entrepriseform har stor betydning for, hvor meget indflydelse bygherren har på udformning af projektet. Jo længere bygherren deltager i projekteringen, jo større indflydelse kan bygherren have på projektets udformning. Samtidigt vil entreprenørens incitament og mulighed for selv at byde ind med egnede løsninger blive mere begrænset.

Fra ønsker til krav
Når du som bygherre vil stille krav til cirkulære løsninger i dit byggeri, skal du oversætte dine ønsker til kriterier eller krav:  

  • Ønsket om at minimere ressourceforbruget i byggeriet kan eksempelvis udmøntes som krav om, at X % af byggeriet skal bestå af genbrugte eller genanvendte materialer.
  • Ønsket om at byggeriet skal kunne opnå bæredygtighedscertificering, kan eksempelvis udmøntes som et krav om, at byggeriet skal certificeres i henholdsvis til en bestemt certificeringsordning.
  • Ønsket om minimering af byggeriets samlede CO2-belastning, kan eksempelvis udmøntes som krav til maksimal CO2-udledning i alle byggeriets faser.

Hvilke kriterier eller krav skal der styres efter?
Krav til cirkulær økonomi kan man som bygherre indarbejde forskellige steder i udbudsprocessen, og valget vil typisk være afhængigt af typen og størrelsen af projektet.

Det kan være i en prækvalifikationsfase, hvor udvælgelseskriterier kan benyttes til at prækvalificere virksomheder, der kan løfte opgaven. Som udbyder af opgaven skal man overveje og undersøge, om der rent faktisk er et tilstrækkeligt antal virksomheder, som vil kunne løse opgaven og rent faktisk også kan leve op til de krav, som man vil stille. Fx kan krav om referencer for udførelse af byggeri med genbrugsmaterialer være svær at opfylde, da der indtil videre kun er relativ få eksempler på dette.

Det kan også være i tilbudsfasen, hvor tildelingskriterier benyttes til at vurdere indkomne tilbud og tildele kontrakten.

Det anbefales, at man udover pris bruger maksimalt 2-3 kvalitative underkriterier. Se fx Værdibygs vejledning ”Kvalitet som tildelingskriterium”. Anvendelse af forskellige kvalitetskriterier, har dog den konsekvens, at man som bygherre skal tage stilling til vægtningen af kriterierne i forhold til hinanden.