Du er her: Forside / Community / Bliv medlem

Bliv medlem

VCØB Community

VCØB Community vil bidrage til at løse de mange udfordringer, der er forbundet med den cirkulære omstilling i byggeriet. 140 virksomheder og organisationer er allerede medlem. Din virksomhed kan også komme med i fællesskabet.

Som medlem bidrager din virksomhed til den cirkulære udvikling ved at dele jeres viden og erfaringer med cirkulære ydelser og produkter. Du og din virksomhed har selv ansvar for at sikre, at den viden, som I deler om virksomheden, er korrekt. VCØB står alene for at kvalificere de vejledninger og den information, der er udarbejdet i regi af videncentret som fx vejledninger, guides og faktaark. 

Bliv medlem (du kommer til link med formular, du skal udfylde)

I vil som medlem løbende opdateret på, hvad der sker på området for cirkulært byggeri. Det sker via nyhedsbreve, Green Papers, konferencer og webinarer. Desuden får I adgang til at:

  • Præsentere jeres viden om og erfaringer med cirkulært byggeri for branchen
  • Blive eksponeret via VCØB’s nyhedsbreve, sociale medier, konferencer og andre kommunikationsaktiviteter
  • Deltage i eller selv invitere til virksomhedsbesøg og studieture

Dit ansvar

Du og din virksomhed har selv ansvar for at sikre, at den viden, som I deler om virksomheden, er korrekt. VCØB står alene for at kvalificere de vejledninger og den information, der er udarbejdet i regi af videncentret som fx vejledninger, guides og faktaark.

Betingelser

Medlemsskab af VCØB Community er et virksomhedsmedlemsskab. Medlemmer har selv ansvar for at sikre, at den viden og information, som de deler om virksomheden, er korrekt. VCØB står alene for at kvalificere de vejledninger og den information, der er udarbejdet i regi af videncentret som fx vejledninger, guides og faktaark.

Hvad vil vi i VCØB Community?

VCØB Community bygger oven på VCØB – Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet.

Community’et har til formål at udvikle markedet for cirkulært byggeri ved at samle branchen om at:

  • analysere udfordringer
  • præsentere løsninger
  • skabe overblik

Medlemmerne tæller bygherrer, rådgivere, entreprenører, nedrivere, forskere, uddannelsesinstitutioner, brancheorganisationer, standardiseringsorganer m.fl.

FAQ

Hvad er VCØB Community?

VCØB Community er et partnerskab af virksomheder og institutioner, der samarbejder om at udvide markedet for cirkulært byggeri. Det sker ved at videndele mellem medlemmerne samt synliggøre de løsninger og den viden, der findes på området – på VCOB.dk, i VCØB’s nyhedsbreve og øvrige kanaler, i Green Papers, podcasts og på webinarer og ved at facilitere studieture og kontakter medlemmerne imellem. Partnerskabet er forankret i Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet, VCØB, der også er sekretariat for VCØB Community.

Hvad får min virksomhed ud af at være medlem af VCØB Community?

Som medlem får din virksomhed mulighed for at eksponere jeres egne cirkulære løsninger overfor markedet. I bliver opdateret på, hvad der sker på området for cirkulær økonomi i byggeriet og får mulighed for at invitere andre i VCØB Community på studietur, seminarer eller til andre arrangementer, der kan være med til at sprede viden og udvikle markedet for cirkulære løsninger.

Hvad kræver det af min virksomhed at være medlem?

Det kræver, at din virksomhed/institution har fokus på at samarbejde om udviklingen af cirkulære løsninger i byggeriet, og at I beskriver dette fokus, så det bliver tydeligt for resten af branchen. I skal være indstillede på videndeling med de andre medlemmer. Hvis I endnu ikke har et cirkulært fokus eller cirkulære ydelser at bidrage med, kan du tilmelde dig VCØB’s nyhedsbrev og blive opdateret på, hvad der sker via VCØB’s mange udgivelser, webinarer og konferencer. Den viden, der bliver produceret, er tilgængelig for alle.

Medlemskab af VCØB Community er et virksomhedsmedlemsskab. Medlemmer har selv ansvar for at sikre, at den viden og information, som de deler om virksomheden, er korrekt. VCØB står alene for at kvalificere de vejledninger og den information, der er udarbejdet i regi af videncentret som fx vejledninger, guides og faktaark.

Koster det noget at være medlem?

I 2022 koster det ikke noget at være medlem. Hvis det ændrer sig, vil du få besked i god tid, og din virksomhed vil have mulighed for at tage stilling til, om I vil fortsætte medlemskabet.

Hvor tit sker der noget i VCØB Community?

Tre gange om året udkommer VCØB Community med et Green Paper, der i enkel form formidler nogle af de vigtigste diskussioner, der foregår i branchen. Hvert Green Paper følges af en podcast og et webinar og/eller en konference. Ud over det bidrager VCØB sammen med partnerne i netværket løbende til yderligere seminarer og arrangementer samt stiller op, hvis medlemmerne ønsker at gøre brug af viden på fx en studietur. Endelig laver VCØB Community løbende medlemsinterviews, hvorved din virksomhed og de andre medlemmer bliver eksponeret på VCOB.dk og VCØB’s øvrige kanaler. 

Kan jeg invitere en kollega med?

Ja, medlemskab af VCØB Community er ikke et personligt medlemskab, men et virksomhedsmedlemskab. Alle kolleger er velkomne i samme medlemskab.

Hvem står bag VCØB Community?

VCØB Community er skabt i samarbejde mellem Teknologisk Institut (der huser VCØB), rådgivningsvirksomheden Responsible Assets, Primetime Kommunikation og WSP Danmark. Tætte partnere er BLOXHUB, GATE 21, WE BUILD DENMARK samt byggeriets brancheorganisationer og relevante myndigheder, der alle sidder i VCØB’s styregruppe. VCØB Community er støttet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond.

Anke Oberender

Anke Oberender

Leder af VHGB
MSc Environmental Technology