Du er her: Forside / Cirkulært byggeri / Byggevarer / Materialeatlas / Om materialeatlasset

Om materialeatlasset

Materialeatlas over byggematerialers genbrugs- og genanvendelsespotentialer er udviklet som et InnoBYG-projekt. Det er oprindeligt en publikation, der er udarbejdet i samarbejde mellem Innovationsnetværket for Bæredygtigt Byggeri, Center for Industriel Arkitektur Kunstakademiets Arkitektskole samt Teknologisk Institut. Det digitale materialeatlas er en digitalisering af publikationen, udgivet af Teknologisk Institut i 2016. I den finder du også en læsevejledning på  s.12-14. Her finder du definitioner, afgrænsninger og bemærkninger til den samlede vurdering af byggematerialers ressourcepotentiale i forhold til genbrug eller genanvendelse.

Farvesymboler
Når byggematerialer er er markeret med grøn, er der sandsynligvis ikke anvendt problematiske stoffer i dem. Hvis et byggemateriale er markeret med gul, kan der forekomme - eller også er der høj sandsynlighed for - problematiske stoffer i byggematerialet fra enkelte tidsperioder. Byggematerialer, der er markeret med rød, kan ikke genbuges eller genanvendes. Endelig angiver en rød cirkel med rødt kryds, at genbrug eller genanvendelse ikke er teknisk muligt eller ikke giver mening.

Der er udarbejdet en række noter til en del af de skematiske oplysninger i materialeatlasset. De bliver synlige, når du fører musen henover dette symbol.

Du kan søge på bygningsdele og indsnævre resultaterne ved også at vælge en farve. Du kan desuden søge på farve på tværs af bygningsdele.

Bemærk!
Den samlede vurdering, som er foretaget i materialeatlasset, er kun en indikation af materialernes potentiale for genbrug og genanvendelse og kan ikke stå alene. Det er op til den, som anvender materialerne at sikre, at der er tilstrækkelig dokumentation af, at materialerne ikke er forurenede. Endvidere vil det være op til den, som anvender materialerne at sikre, at disse kan leve op til gældende regler, fx tekniske krav, Bygningsreglementet, regler for CE-mærkning og gældende miljøregler, eller der er opnået en dispensation fra reglerne.