Du er her: Forside / Cirkulært byggeri / Byggevarer / Miljømærker og deklarationer

Miljømærker og deklarationer

Der findes en række mærknings- og certificeringsordninger, som dokumenterer forskellige byggematerialers egenskaber inden for miljø, sundhed og bæredygtighed. Bl.a. nævnes EPD Danmark, FSC, FSC Recycled, PEFC, Cradle2Cradle, Svanemærket, EU-Blomsten og Indeklimamærket, som er de mest udbredte. 

Hvilke materialer og ordninger man bør have fokus på, vil komme an på ønskerne og kravene til byggeriet. Fx kan man opnå ekstra point i nogle af bygningscertificeringsordningerne ved at anvende materialer, der er forsynet med en EPD (miljøvaredeklaration), er PEFC- /FSC-certificerede eller Cradle to Cradle-certificeret.   

I publikationen Bæredygtigt byggeri - Miljøvurderinger i byggebranchen fra Teknologisk Institut finder du et overblik bl.a. over de mest kendte og udbredte miljøvurderingsordninger i den danske byggebranche, deres fokus, samt hvilken merværdi de kan have for dig. 

Materiale- og bygningspas 

I branchen arbejdes der på implementering af materiale- og bygningspas som nye værktøjer til dokumentation ved nye byggeprojekter. En analyse, som er gennemført for Bolig- og Planstyrelsen i 2020 peger på modeller for bygnings- og materialepas, som vurderes at være praktisk anvendelige i Danmark. Analysen danner grundlag for, at branchen kan arbejde videre med indførelsen af en ordning for et bygnings- og materialepas.

Med materialepas menes en deklaration af data om et byggemateriale. Samler man materialepas for de byggematerialer, der indgår i en bygning, vil det tilsammen udgør bygningspasset. Et materialepas kan indeholde informationer om materialets indhold og egenskaber, som fx indhold af kemiske stoffer, tekniske egenskaber, oplysninger om cirkularitet. I udgangspunktet skal passet anvendes for nye materialer og udarbejdes af materialeproducenten. Med andre ord vil det være et værktøj, som fremadrettet kan understøtte sporbarheden af byggematerialer. 

Særlig fokus på indeklima 

Er du særlig interesseret i ordninger med relevans for indeklima, kan du skabe dig et overblik i publikationen ”Indeklimadokumentation af byggematerialer og bygninger – en guide til mærknings- og certificeringsordninger for klima og sundhed” (link Indeklimadokumentation.pdf (indeklimamaerket.dk)).  

Oversigten over mærker og certificeringsordninger kan også hentes som en plakat (link Plakat.pdf (indeklimamaerket.dk)) hos Indeklimamærket. Ordningerne bliver kategoriseret efter, om de opererer på produkt- eller bygningsniveau, og på plakaten vises, om indeklima er det primære fokus for ordningen eller kun en mindre del af vurderingsgrundlaget.