Du er her: Forside / Nedrivning / Vejledninger om byggeaffald / Bygherrer / Under udførelsen

Under udførelsen

Som affaldsproducent har du pligt til at sikre at bygge- og anlægsaffald bliver håndteret korrekt.

Den oprindelige affaldsproducent er den fysiske eller juridiske person, som er indehaver af de materialer, der bliver til affald, på det tidspunkt hvor de bliver til affald. Som regler er bygherren affaldsproducent. Læs mere om forskellen mellem bygherre og affaldsproducent.

Private affaldsproducenter skal håndtere, herunder sortere, bygge- og anlægsaffald i overensstemmelse med de kommunale regulativer for husholdningsaffald og kan gøre brug af de kommunale ordninger, fx genbrugspladser. Hvis det ikke er muligt at aflevere affaldet på genbrugspladsen, vil det normalt skulle afleveres til et godkendt modtageranlæg som led i en kommunal anvisningsordning.

For professionelle affaldsproducenter gælder de kommunale regulativer for deponerings- og forbrændingsegnet erhvervsaffald. Virksomheder skal sortere bygge- og anlægsaffald i henhold til affaldsbekendtgørelsens kap. 9. Affald til forbrænding, deponi og specialbehandling forud herfor skal håndteres i overensstemmelse med kravene i de kommunale ordninger, som de er foreskrevet i de kommunale regulativer. Erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse følger dog alene reglerne i affaldsbekendtgørelsens kap. 9.

Er du i tvivl om, hvad der gælder i den kommune, dit projekt foregår i, kan du her finde en oversigt over landets kommu­ner med mulighed for at downloade deres regulativer.

Hvis du ikke selv håndterer affaldet, men videregiver opgaven til en håndværker eller entreprenør, er det stadigvæk dit ansvar som affaldsproducent, at affaldet bliver håndteret korrekt. Du kan føre tilsyn med arbejdet ved hjælp af VHGBs tjekliste: Sådan fører du tilsyn med håndtering af byggeaffald.