Du er her: Forside / Cirkulært byggeri / Bygningsdesign / Design for adskillelse

Design for adskillelse reducerer affald

Med det rette design og den rette udformning af materialer og bygninger kan man understøtte, at ressourcekredsløb lukkes, og at materialer forbliver i værdikæden i stedet for at blive til affald.

Design med cirkulært sigte kan understøtte både affaldsforebyggelse og reduktion i affaldsmængderne. Det bidrager til optimal brug af byggematerialer og til at reducere miljøpåvirkningerne gennem bygningernes levetid.

Dette designprincip kaldes for ”Design for Adskillelse” (DfD - Design for Disassembly) og er et princip, som indtænker fremtidig nedtagning, adskillelse og udsortering af byggekomponenter og materialer.

Allerede i forbindelse med ideoplæg og byggeprogram skal bygherren og bygherrerådgiveren tage stilling til, i hvilket omfang byggeriet skal leve op til principperne for design for adskillelse. Dette har nemlig stor betydning for udformningen af projektet senere hen – både når udbuddet skal udarbejdes, og byggeriet skal gennemføres.

Cirkulært design i byggeriet

EU har udgivet principper for cirkulært design af bygninger. Der er principper til bygherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, myndigheder m.fl. De tre overordnede områder, hvor EU peger på, at man kan sætte ind, er:

 • Større holdbarhed: levetidsplanlægning for bygningen og den elementære drift, herunder et mere langsigtet fokus på design, der sikrer lang levetid
 • Øget tilpasningsevne: forlængelse af bygningens levetid som helhed, enten ved at gøre det lettere at forlænge den oprindeligt tilsigtede anvendelse af bygningen eller at muliggøre fremtidige ændringer i anvendelsen
 • Mindre affald og lettere affaldshåndtering af høj kvalitet, herunder at gøre det lettere at sikre fremtidig cirkulære brug af bygningselementer, komponenter og dele

Disse områder uddybes i EU’s principper for hver type af aktør i byggeriets værdikæde.

Stil skarpt på design for adskillelse

Principperne for design for adskillelse skal for at komme i brug omsættes til konkrete og praktiske anvisninger. Derfor er der udarbejdet Guidelines for Design for Disasembly (Design for Adskillelse), som skal sikre, at principperne bliver fulgt og implementeret i praksis. Du kan læse mere i ”Design for disassembly – Håndbog om affaldsforebyggelse i byggeriet”, hvor du blandt andet rådes til at:

 • Bruge genanvendte eller genanvendelige materialer
 • Minimere antallet af forskellige typer materialer
 • Undgå giftige og farlige materialer
 • Udføre dele, som ikke kan adskilles, af samme materiale
 • Identificere materialetyper og gemme oplysningerne
 • Bruge mekaniske og ikke kemiske samlinger
 • Bruge modulært design
 • Designe samlinger og komponenter, så de kan tåle gentagen anvendelse

I håndbogen kan du som bygherre eller rådgiver finde hjælp, når du skal bygge efter metoden. Den samler op på eksisterende undersøgelser og giver eksempler på konkrete koncepter og materialer, som kan have forskellige fordele og ulemper i forhold til design for adskillelse.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at materialer har forskellige levetider. Det er oftest materialet med den korteste levetid, som bestemmer den samlede levetid for hele den konstruktion, det indgår i. Ved at bygge med adskillelse for øje kan man sørge for, at det enkelte materiale kan udskiftes separat, og dermed er det muligt at øge den samlede levetid. Dette letter vedligeholdelsesarbejde og sparer tid, penge og ressourcer, når konstruktioner og bygningsdele skal udskiftes. 

 Mere information om Design for Adskillelse: