Du er her: Forside / Nedrivning / Vejledninger om byggeaffald / Rådgivere / Før igangsætning / Arbejdsmiljø og sikkerhed

Arbejdsmiljø og sikkerhed

En byggesag vil typisk indebære en række påvirkninger af arbejdsmiljø og sundhed under udførelsen. Det medfører pligter for bygherren, hvilket påvirker din rolle som rådgiver.

Forskellige parter som Bygherreforeningen og BFA Bygge & Anlæg  (Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygger & Anlæg) stiller nyttige vejledninger til rådighed om bygherrens rolle og opgaver i forhold til arbejdsmiljø i byggeprojekter. Gå til sam­let oversigt over de centrale af disse forskellige vejledninger.

Af alle vejledninger fremgår, at du som rådgiver har en række forpligtelser i forhold til at planlægge byggeriet, således at det kan lade sig gøre at gennemføre byggeriet på en sikker og sundhedsmæssigt forsvarlig måde.

Herunder fremhæves de sundhedsmæssige risici ved at arbejde med ældre bygninger, der kan indeholde asbest, PCB, bly og andre miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Her er der krav om, at bygherren (med din hjælp som rådgiver) skal oplyse om aktuelle forekomster af stofferne og anvise løsninger, der gør den udførende i stand til at kunne gennem­føre arbejdet på en forsvarlig måde.