Du er her: Forside / Cirkulært byggeri / Udbud / Eksempler og cases

Eksempler og cases

Her finder du eksempler og cases, som kan hjælpe dig i gang med udbud af dit næste cirkulære byggeprojekt.

Eksempler på kriterier, du kan lave i udbudsmateriale for øget genbrug og genanvendelse:

Teknisk og faglig egnethed
Tilbudsgiverens tekniske og faglige egnethed kan indgå som et kriterie. Kriteriet bruges altså til at vurdere, hvem af de bydende, der er mest egnet til at løse opgaven. Krav til egnethed og dokumentation af teknisk og faglig egnethed kan for eksempel være i form af CV´er på nøglepersoner, referencer fra lignende projekter og opgaver, eller miljøledelses- eller kvalitetsledelsescertificering af organisationen, fx:

 • Referencer for udførelse af byggeri med genbrugsmaterialer.
 • Referencer for projektering af byggeri med genbrugsmaterialer
 • Referencer fra projekter med fokus på cirkulær økonomi

Teknisk og faglig egnethed kan ved større projekter indgå i forbindelse med en prækvalifikation.

Hvis der stilles krav om dokumentation af teknisk og faglig formåen, kan det bidrage til at promovere de virksomheder, som allerede arbejder med cirkulære løsninger.

Genbrug, genanvendelse og ressourceoptimering
Tilbudsgiverens egne forslag til genbrug og genanvendelse og ressourceoptimering kan indgå som et kriterie for tildeling af opgaven. I byggeprojekter kan det handle om entreprenørens forslag til, hvilke byggematerialer og i hvor høj grad en leverance vil være med genbrugte eller genanvendte materialer.

Det kan fx omfatte en beskrivelse af, hvordan byggeprocessen med genbrugte og genanvendte materialer vil være og hvilken indflydelse det har på tidsplanen for projektet. Det kan også indeholde en beskrivelse af, hvilke overvejelser, der er gjort i forhold til at fremme og understøtte genbrug i projektet.

Tilbudsgiveren skal fx beskrive, hvordan han kan levere materialerne, hvordan han vil dokumentere, hvor materialerne kommer fra, hvilken bearbejdningsproces de har været igennem samt hvordan han vil dokumentere og sørge for kvalitetssikring i forhold materialernes egnethed til anvendelsen. Det kan endvidere rumme tilbudsgiverens beskrivelse af, hvordan genbrugs- eller genanvendelsesgraden i projektet skal dokumenteres

Minimering af CO2-aftryk
Tilbudsgiveren kan komme med egne forslag til anvendelse af byggematerialer, der sikrer et lavt CO2-aftryk for byggeriet. Eller der kan i udbuddet gives en klar beskrivelse af hvordan opgaven skal udføres for at minimere CO2-aftrykket.

Som bygherre skal du sikre, at tilbudsgiverens beskrivelser medtages som krav i kontrakten, og at man ved gennemførelsen af projektet sikrer, at disse ydelser også gennemføres som aftalt.

Eksempler på krav i udbudsmateriale
Cirkulær økonomi kan gøres til en betingelse for at kunne deltage i udbud. For at gøre det, skal du som bygherre opstille krav til cirkulær økonomi, for eksempel krav til:

Nedrivning:

 • Gennemførelse af ressourcekortlægning og undersøgelse af afsætningsmuligheder til markedet
 • Gennemførelse af selektiv nedrivning
 • Genbrug og genanvendelse af byggematerialer – hvor mange, hvilke, hvor?

Nybyg:

 • Anvendelse af genbrugte og genanvendte materialer i byggeriet – hvor mange, hvilke, hvor?
 • Anvendelse af et specifikt genbrugsmateriale
 • Overholdelse af et fastsat CO2-krav for byggeriet

Det er vigtigt at huske, at krav skal være entydige og kontrollerbare. Det giver ofte udfordringer, når man arbejder med genbrugte og genanvendte materialer samt andre elementer af cirkulær økonomi, da der ikke findes standardløsninger for dette. Det sætter stort fokus på detaljeringsgraden i udbudsmateriale omkring krav til dokumentation. Hvad forventer man som bygherre, at udbudsgiveren dokumenterer? Og er disse forventninger realistiske i forhold til, hvad der teknisk og i praksis kan lade gøre?

Cases
Mange bygherrer har fået øjne op for cirkulær økonomi og bæredygtighed og sætter fokus på det i deres projekter. Der pågår forskellige projekter i Denmark, der sætter fokus på genbrug og genanvendelse, og vi har samlet nogle cases som kan bruges som inspiration til at komme i gang med den cirkulære dagsorden. For de tre cases er der listet eksempler på kriterier:  

 1. Udbud af Totalentreprise, omfattende ingeniør- og entreprenørarbejde; Opførelse af en genbrugsstation hvor der er fokus på at anvende genbrugsmaterialer i byggeriet – genbrugsmaterialer der delvist stilles til rådighed som bygherreleverance og delvist selv skal sikres:

  • Genanvendelsesgrad (herunder hvordan tilbudsgiver sikrer, genbrug og genanvendelse)
  • Byggeproces og dokumentation (herunder hvordan tilbudsgiver sikrer, hvordan byggeprocessen og tidsplanen sikrer, når der anvendes genbrugte materialer. Derudover, hvordan de genbrugte og genanvendte materialer dokumenteres)
  • Pris

 2. Udbud af Totalrådgivning, opførelse af bygning, der skal danne ramme for aktiviteter indenfor affald og cirkulær økonomi med fokus på genbrug af byggematerialer. Bygningen skal rumme undervisningslokaler, kursussted, værksteder, genbrugsbyggemarked og genbrugsbutik. Byggeriet skal rumme en høj grad af genbrugsmaterialer:

  • Pris
  • Organisation
  • Proces (herunder tilbudsgivers forståelse af de udfordringer, som der er ved anvendelse af genbrugsmaterialer, samt konkrete bud på håndtering af disse. Derudover tilbudsgivers formåen at indtænke genbrug i projektet fra start til slut

 3. Udbud af Hovedrådgivning i forbindelse med planlægning, projektering, miljø- og ressourcekortlægning, udbud og gennemførelse af nedrivning:

  • Pris
  • Projektorganisation og kompetencer
  • Beskrivelse af opgavens løsning (herunder ressourcekortlægning, undersøgelse af afsætningsmuligheder for materialer, plan for håndtering af affaldsmaterialer)

Vil du vide mere om udbud af nedrivningsopgaver og cirkulære nedrivninger, kan du finde supplerende viden her. Se også casen om udbud af nedrivning af Storstrømsbroen (link til casen – den er p.t. under udarbejdelse).