Du er her: Forside / Cirkulært byggeri / Bygningsdesign / Renovering frem for nybyg

Spar CO2 ved renovering fremfor nybyg

Renovering og transformation af bygninger som alternativ til nedrivning og nybyggeri gemmer på store potentialer for CO2- og råstofbesparelser.

Renovering er cirkulær økonomi ved at genbruge bygningen så tæt på dens oprindelige formål som muligt. Renovering bør vælges frem for nedrivning og nybyggeri i alle tilfælde, hvor det er muligt, da det mindsker produktion af affald, CO2-udledning samt ressourceforbrug.  

Der kan være mange grunde til, at et byggeri skal opgraderes. Fx kan byggeriet være i dårlig stand eller decideret skadet, og dermed farligt at bruge, eller byggeriet kan være udfordret af dårligt indeklima, fugt, skimmel eller skadelige stoffer, og dermed være usundt for de mennesker, der skal bruge det. I nogle tilfælde er byggeriet blevet forældet eller utidssvarende, så dets størrelse, udformning eller indretning ikke længere passer med den nye funktion, det skal have, eller med det omkringliggende område.

Når det er tilfældet, så er den mest oplagte løsning ofte, at byggeriet rives ned for at gøre plads til et nyt og moderne byggeri. Men det bør undersøges først om en renovering i stedet kan være vejen frem.

Renovering giver klimagevinster

En nylig undersøgelse udført af Rambøll konkluderer, at det økonomisk og klimamæssigt altid er mest fordelagtigt at renovere frem for at rive ned og bygge nyt. Analysen tager udgangspunkt i 16 cases med bygninger af forskellige type, og resultaterne viser, at forskellen mellem renovering og nedrivning i gennemsnit ligger på 30% og 34% for hhv. klimabelastning og totaløkonomi.

Udover klima og økonomi, er ressourcer et andet parameter, hvor potentielle besparelser kan opnås ved at genbruge det eksisterende byggeri, eller dele heraf, ved at renovere eller transformere det. Men hvad dækker ordene ”renovering” og ”transformation” egentlig?

  • En renovering defineres som en proces, hvor et eksisterende byggeri moderniseres og fornyes ved at ændre, udskifte og reparere bygningsdele og byggematerialer.
  • En transformation af et byggeri indebærer typisk en mere omfattende renovering, hvor byggeriets oprindelige funktion ændres grundlæggende til noget helt nyt.

Begge begreber kan være relevante, alt efter hvilke udfordringer, det eksisterende byggeri har. 

Værktøjer som LCAbyg og LCCbyg kan bruges til at vurdere de miljømæssige og økonomiske konsekvenser af renovering/nedrivning og nybyggeri på både bygningsdel- eller bygningsniveau.

Det er vigtigt at træffe beslutningen tidligt i processen

Der er en række aspekter, som skal overvejes, før man kan træffe en beslutning om renovering fremfor nybyg. Udover aspekter omkring miljø, økonomi og ressourcer, er der også byggetekniske forhold, som der skal afvejes. Det er væsentligt på et tidligt tidspunkt i processen at inddrage viden om fx forhold omkring bygningens tilstand, materialernes kvalitet og restlevetid.

I Værdibygs vejledning ”Dilemmaer og beslutninger i den cirkulære nedrivningsproces” findes der en opsummering af de overvejelser, som man bør gøre sig, når man skal beslutte, om et byggeri skal transformeres, renoveres eller nedrives.

I projektet Circularity City er der blevet udarbejdet et dialogværktøj, som kan hjælpe bygherren og rådgiver samt øvrige aktører med at træffe beslutninger vedrørende renoveringsprocessen. Dialogværktøjet har fokus på at afdække værdien på bygningsniveau, dernæst på bygningsdelniveau og til sidst på materialeniveau. Med andre ord, selvom bygningen ikke kan bevares i sin helhed, så kan ressourcerne måske genbruges og genanvendes:

  • Trin 1 - kortlægning af bevaringspotentiale for bygningen som helhed: Det gennemføres i den tidlige programfase, således at resultaterne kan integreres i byggeprogrammet
  • Trin 2 – kortlægning af genbrugs- og matchningspotentiale for materialer og bygningsdele: Det gennemføres i den tidlige projekteringsfase, for at sikre størst muligt omfang af cirkulære løsninger
  • Trin 3 – Matchning ved køb/salg af ressourcer: Det gennemføres i projekterings- og udførelsesfasen.

Webinar

Webinar-workshop: Circularity Gap Report

“Hvor cirkulære er vi i Danmark?” Det har den første danske ”Circularity Gap Report” givet svar på. På dette webinar kan du om rapportens overordnede budskaber som Danmarks circularity metric, byggeriets andel af vores samlede materiale og CO2-fodaftryk. Webinaret blev afholdt den 12. oktober 2023.