Du er her: Forside / Nedrivning / Vejledninger om byggeaffald / Kommuner / Under udførelsen

Under udførelsen

Kommunale miljøsagsbehandlere skal føre tilsyn med bygge- og anlægsaffaldet og herved kontrollere, at det håndteres korrekt.

En vigtig kommunal opgave er via løbende tilsyn at sikre, at affaldsproducenten håndterer, herunder sorterer, bygge- og anlægsaffaldet i overensstemmelse de kommunale regulativer og affaldsbekendtgørelsens kap. 9. Du kan læse mere om krav til sortering her.

I miljøbeskyttelsesloven er der hjemmel til at føre tilsyn med, at reglerne i miljøbeskyttelsesloven og tilhørende bekendtgørelser (fx affaldsbekendtgørelsen) overholdes.

Få gode råd til tilsyn af bygge- og anlægsaffald i VHGBs Tjekliste om tilsyn med håndtering af byggeaffaldet.