Du er her: Forside / Om VCØB

Om VCØB

Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet – VCØB – samler, udvikler og formidler uvildig og konkret viden om cirkulær økonomi i byggebranchen.

På VCØB's hjemmeside kan du som bygningsejer, entreprenør, håndværker, rådgiver, arkitekt, producent eller kommune få gratis vejledning om cirkulær økonomi i byggeriet - herunder om håndtering i bygge- og anlægsaffald,  miljøfarlige stoffer mulighederne for genbrug og genanvendelse. 

Målet for VCØB via øget viden at gøre det enklere for alle parter at tage ansvar for at spare på ressourcerne i byggeriet og opnå korrekt og sikker håndtering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffaldet. Det skal forhindre, at miljøfarlige stoffer spreder sig i miljøet og i indeklimaet i bygningerne – og desuden medvirke til at flere bygge- og anlægsmaterialer bliver genanvendt eller genbrugt.

VCØB er uafhængigt og selvstændigt, og vores team besidder stor specialistviden og praktisk erfaring med at håndtere bygge- og anlægsaffald. VCØB blev etableret i foråret 2016 og er i dag finansieret af Grundejernes Investeringsfond og Realdania.

Styregruppe

VCØB's styregruppe består af repræsentanter fra:

 • DI Byggeri
 • Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI)
 • Bygherreforeningen
 • Danske Arkitektvirksomheder
 • Miljøstyrelsen
 • Bolig- og Planstyrelsen
 • Kommunernes Landsforening
 • Grundejernes Investeringsfond
 • Realdania

Styregruppen samarbejder med VCØB om vejen mod et smidigt og fleksibelt marked for cirkulær økonomi i hele byggeriets værdikæde – med det mål at spare ressourcer, nedbringe mængden af byggeaffald og sikre en væsentlig bedre udnyttelse af det affald, som fortsat produceres.

Styregruppens rolle er: 

 1. At være sparringspartner for VCØB

 2. At medvirke til at udbrede kendskabet til VCØB over for byggeriets værdikæde, herunder videndeling
   
 3. At videndele med VCØB om nye tiltag og udviklingstendenser i branchen

 4. At bidrage til at pege på relevante aktører i værdikæden, som kan deltage i fx erfa-grupper, udviklingsaktiviteter, give input til cases o.l.
   
 5. At bidrage med kommentarer til VCØB’s arbejdsplan

 6. At varetage en godkendende rolle, bl.a. omkring styregruppens sammensætning

 

Ansvarsfraskrivelse

Videncenter for håndtering og genanvendelse af byggeaffald – herefter benævnt VHGB – og deltagerne i konsortiet bag VHGB – påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og/eller mangler i sin vejledning, uanset om vejledningen er skriftlig eller mundtlig. Dermed påtager VHGB – og deltagerne i konsortiet bag VHGB – sig heller intet ansvar for eventuelle, direkte og indirekte, tab, der måtte opstå som følge af dispositioner på baggrund af vejledningen.

VHGB – og deltagerne i konsortiet bag VHGB – forbeholder sig ret til, når som helst og uden forudgående varsel, helt eller delvist, at revidere denne hjemmeside og andet trykt eller digitalt materiale samt at tilbagekalde eller begrænse adgangen til hjemmesiden og det øvrige materiale.

VHGB – og deltagerne i konsortiet bag VHGB – fraskriver sig herudover ethvert ansvar for tekniske fejl på hjemmesiden, herunder nedbrud af eller manglende adgang til hjemmesiden og beskadigelse af data som følge af kommunikationsproblemer i de tekniske systemer, svigt i strømforsyning eller telekommunikationssystemer. Endvidere fraskriver VHGB – og deltagerne i konsortiet bag VHGB – sig ansvar for tredjemands uberettigede adgang (hacking) via hjemmesiden til brugerens eller andres data.

Derudover fraskriver VHGB – og deltagerne i konsortiet bag VHGB – sig ansvar for virus, som måtte være pådraget brugeres computerudstyr som følge af browsing, download eller lignende transaktioner i forbindelse med brug af hjemmesiden.

Informationer og dokumenter på denne hjemmeside er frit tilgængelige - dog skal der angives VHGB som kilde ved brug af informationer og dokumenter til videreformidling, undervisning o.l. Tilladelsen til at bruge disse informationer og dokumenter omfatter ikke anvendelse af VHGB’s logo, design og layout.

Hverken VHGB eller deltagerne i konsortiet bag VHGB er ansvarlige for indholdet på websites, som www.VHGB.dk linker til.