Du er her: Forside / Sådan gør du / Guider

Guider

Her kan du downloade forskellige guider og tjeklister om emner inden for cirkulær økonomi og håndtering af byggeaffald.

Ansvar, forundersøgelser og tilsyn

VCOB Sådan tager du vigtige skridt mod mere genbrug og genanvendelse
02/05/23

Sådan tager du vigtige skridt mod mere genbrug og genanvendelse

Denne guide giver dig information om problematiske stoffer i gamle byggematerialer, og hvordan man kan genbruge og genanvende mere ved at få styr på dem.

Hent pjecen (pdf)
VCOB_Kvikguide_boligejer.pdf
30/10/22

Private boligejeres ansvar for byggeaffald

Byggeaffald fra bolig og grund er boligejerens ansvar, både ved nedrivning, ombygning og renovering. Denne guide fortæller om, hvad dette ansvar betyder i praksis.

Hent pjecen (pdf)
Tilsyn_haandtering_affald_nedrivning_tjekliste.pdf
17/02/22

Tilsyn med håndtering af byggeaffaldet

Som bygherre eller bygherrerådgiver har du pligt til at sikre, at affaldet fra en nedrivning eller ombygning bliver sorteret og bortskaffet korrekt. Du kan føre tilsyn med arbejdet ved hjælp af denne tjekliste.

Hent pjecen (pdf)
Proevetagningsmetoder.pdf
17/02/22

Prøvetagnings- og saneringsmetoder for byggeaffald

Hvilke krav skal kommunerne stille til prøvetagning og efterfølgende håndtering af gamle byggematerialer i forbindelse med nedrivningsprojekter? Flere faktorer spiller ind, fx bygningens alder, bygningens anvendelse og de materialer og evt. miljøfarlige stoffer, der skal håndteres.

Hent pjecen (pdf)
brandtomter_tjekliste.pdf
17/02/22

Affald fra brandtomter

Hvert år brænder 6.000-7.000 bygninger i Danmark. Ved brand ændrer bygningens og inventarets stabilitet og egenskaber sig, og den brandskadede bygning skal derfor behandles efter særlige forholdsregler. Det giver denne tjekliste anvisninger til.

Hent pjecen (pdf)
VHGB_Kvikguide_XRF_scanner.pdf (1)
17/02/22

XRF-scanning

Denne guide handler om brug af XRF-scanner. Det er et håndholdt måleinstrument til at få en indikation af, om der er tungmetaller i bygninger.

Hent pjecen (pdf)

Cirkulær økonomi og bæredygtighed

VCOB Kom godt i gang med cirkulær byggevareproduktion
02/05/23

Kom i gang med cirkulær byggevareproduktion

Denne guide er til dig, der producerer byggevarer og -materialer, og som gerne vil producere mere cirkulært. Læs bl.a. om hvad cirkulære byggematerialer er, og hvordan I kan gøre jeres produktion mere cirkulær, og hvor I finder hjælp og inspiration

Hent pjecen (pdf)
VCOB_guide_baeredygtig_haandvaerksvirksomhed.pdf
02/05/23

Hvordan bliver din håndværksvirksomhed mere bæredygtig?

Bæredygtighed og cirkulær økonomi vinder frem, og håndværksvirksomheder møder stigende krav fra bygherrer. I denne guide får du inspiration til, hvordan din virksomhed i praksis kan komme i gang med bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Hent pjecen (pdf)
VHGB_Kvikguide_cirkulaer_oekonomi.pdf
17/02/22

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi går ud på at minimere ressourcespild - og dermed opnå mindre affald. Det kræver fokus på affaldsforebyggelse, forberedelse til genbrug, genbrug samt genanvendelse. Læs mere om cirkulær økonomi i byggebranchen i denne guide.

Hent pjecen (pdf)

Genbrug og genanvendelse

Genbrug og genanvendelse af byggematerialer
01/05/23

Genbrug og genanvendelse af byggematerialer – det skal du vide

Denne guide er til dig, der gerne vil vide, hvordan genbrug og genanvendelse af byggematerialer gør gavn, og hvad de lovgivningsmæssige rammer er.

Hent pjecen (pdf)
VCOB_Kvikguide_CO2_noegletal.pdf
17/02/22

CO2-nøgletal til at vælge behandling af forskellige affaldsfraktioner

Hvordan finder man ud af, om en behandlingsmetode for forskellige affaldsfraktioner er bedre end en anden i forhold til klimabelastning? Denne guide hjælper til en forståelse af det og angiver nogle nøgletal for udvalgte fraktioner.

Hent pjecen (pdf)

Livscyklusvurdering samt CO2-opgørelser

VCOB_Kvikguide_Co2 og ressourceopgoerelse.pdf
17/02/22

CO2- og ressourceopgørelse - hvordan?

Hvor meget CO2 og hvor mange ressourcer kan der spares, når man genbruger affald fra bygninger? Hvor stor er klimabelastningen fra min bygning? Til spørgsmål som disse har man brug for at opgøre CO2-forbrug, CO2-besparelser eller ressourceforbrug. Få hjælp til hvordan i denne guide

Hent pjecen (pdf)
VHGB_Kvikguide_LCA.pdf
17/02/22

Livscyklusvurdering

En livscyklusvurdering (Life Cycle Assesment) er en metode til at vurdere potentielle miljøpåvirkninger af produkter og ydelser. Læs i kvikguiden mere om LCA til brug i byggeri.

Hent pjecen (pdf)