Du er her: Forside / Nedrivning / Love & regler / Sporbarhed

Sporbarhed

Ved at kunne spore affaldet tilbage i værdikæden kan man få at vide, hvor noget bestemt affald kommer fra. Dette er afgørende for, at man kan genanvende bygge- og anlægsaffald til højest mulig værdi. Man kan spore tilbage og få at vide, hvad man fandt i kortlægningen af problematiske stoffer i affaldet, og om der er gennemført en miljøsanering forud for nedrivning for at fjerne de problematiske stoffer. Modtageren af affaldet får hermed sikkerhed for kvaliteten af det modtagne affaldsmateriale.

I affaldsbekendtgørelsen er er krav om at forbedre sporbarheden (§§73-76):

  • For det første skal kommunen fremover tildele bygherrens anmeldelse af bygge- og anlægsaffald et unikt løbenummer og underrette bygherren om dette digitalt.
  • For det andet skal den transportør, der skal køre bygge- og anlægsaffaldet væk fra nedrivningspladsen, være i besiddelse af den seneste ajourførte anmeldelse og det tilhørende løbenummer. Transportøren skal fremvise dette til ”den første affaldsmodtager”.
  • Og for det tredje har den første affaldsmodtager pligt til at indberette løbenummer, affaldsmængder og dato for modtagelsen digitalt til kommunen senest fire uger, efter at hele affaldsmængden er modtaget.

Der kan være andre affaldsmodtagere senere i værdikæden, hvis første affaldsmodtager fx sælger affaldet videre; kravet gælder kun for den første modtager. 

Kravene sikrer både sporbarhed tilbage til nedrivningsprojektet og dokumenterer, hvor materialerne er afleveret til videre håndtering.

Se affaldsbekendtgørelsen her.