Du er her: Forside / Nedrivning

Cirkulær nedrivning

Ressourcerne i de store mængder byggeaffald i Danmark skal i vidt omfang genbruges eller genanvendes, og samtidig skal affaldet behandles miljømæssigt korrekt.

Nedrivning spiller en vigtig rolle i den cirkulære dagsorden og for at muliggøre øget genbrug og genanvendelse af byggematerialer. For at det skal lykkes, skal genbrug og genanvendelse inddrages allerede i de indledende overvejelser af en nedrivning eller renovering.   

Cirkulær økonomi ved nedrivning:  

 • Indledende overvejelse 
  Ønsker om genbrug og genanvendelse skal med fra starten og prioriteres igennem hele nedrivningsprocessen
   
   
 • Forundersøgelse 
  Forundersøgelser er en central del af cirkulære nedrivninger. Formålet er at identificere miljøfarlige stoffer og håndteret dem korrekt ved nedrivning. Forundersøgelser i form af ressourcekortlægning er også nøglen for at  viden om værdifulde ressourcer i byggeaffaldet.

 • Planlægning 
  Viden om miljøfarlige stoffer og værdifulde materialer med potentiale for genbrug eller genanvendelse skal indgå planlægning og projektering af nedrivningen. 

 • Udbud 
  Udbud af cirkulære nedrivninger kræver særlige overvejelser. Det drejer sig om konkrete krav til affaldshåndtering, herunder ønsker om genbrug og genanvendelse, som skal indgå i udbudsbeskrivelsen.

 • Nedrivning 
  Selektiv nedrivning understøtter cirkulær økonomi, da denne måde at rive ned på fremmer genbrug og genanvendelse mest muligt. Selektiv nedrivning sikrer kildesortering af materialer under nedrivning, sådan at de efterfølgende kan anvendes så tæt på deres oprindelige funktion som muligt, samtidig med at materialer med indhold af miljøfarlige stoffer udsorteres og bortskaffes.

 • Affaldshåndtering 
  Kun ved at have styr på de forskellige aktørers roller, pligter og opgaver kan en korrekt håndtering af bygge- og anlægsaffald opnås. Nøgleaktører er såvel bygherrerådgiver og entreprenør som kommunen som affaldsmyndighed. 

 

Yderligere oplysninger

Værdibyg har udgivet en vejledning om Cirkulær Nedrivning. Den giver bygherren og dennes samarbejdspartnere konkrete anvisninger til, hvordan nedrivningsprojekter kan planlægges og udføres, så genbrug og genanvendelse fremmes mest muligt. Vejledningen kan også være interessant for virksomheder, der ønsker at aftage genbrugsmaterialer – enten for at indbygge dem direkte i et andet byggeri eller for at videresælge dem. 

Find materialet på værdibyg.dk.

Webinar

Praktiske erfaringer med selektiv nedrivning, genbrug og genanvendelse

Hør Kasper Sørensen, produktionsdirektør i Søndergaard Nedrivning, og Rikke Juel Lyng, seniorkonsulent på Teknologisk Institut, dele ud af deres omfattende erfaringer i arbejdet med cirkulær økonomi i byggeriet. Webinaret blev afholdt den 14. december 2022.