Du er her: Forside / Cirkulært byggeri / EU's taksonomi

EU's taksonomi

Taksonomi, miljømål og delegerede forordninger. Det kan være svært at få greb om EU’s taksonomi. Her kan du bl.a. læse om, hvad taksonomien er, hvad det betyder for byggebranchen, og hvordan den kan bidrage til at styrke den cirkulære økonomi. Og så guider vi dig til de mange gode steder, hvor du kan finde mere viden.

Hvad skal taksonomien bidrage til?

EU’s taksonomi er et klassifikationssystem, som definerer, hvornår en økonomisk aktivitet eller investering er miljø- og klimamæssige del af bæredygtighed.

Taksonomien er et af punkterne i EU’s handlingsplan for at sikre, at finansiering bliver så klima og miljømæssig god som muligt, og som presser markedet mod at blive mere ansvarligt. Derfor skal taksonomien først og fremmest være med til at skubbe på for, at der skabes et finansielt system, der ikke påvirker miljø og klima negativt, ved, at miljø og klima bliver en markant del af beslutningsgrundlaget for at lave investeringer.

Formålet er derfor at gøre finansmarkederne grønnere uden at gå på kompromis med den sociale del af bæredygtighed.

Hvad betyder taksonomien for byggebranchen?

Taksonomien er først og fremmest en finansiel regulering, men den kommer også til at omfatte ikke-finansielle virksomheder. Det skyldes, at ikke-finansielle virksomheder – som fx aktører i byggebranchen – skal leve op til de definerede kriterier og mål, som andre dermed laver en miljø- og klimamæssig investering i.

Det gælder eksempelvis, hvis et pensionsselskab vil lave en investering i et kontorbyggeri. Så skal parterne, der skal bygge og levere til det byggeri, levere dokumentation på de definerede krav og kriterier, således at pensionsselskabet kan dokumentere at deres investering lever op til taksonomiens mål og krav.

Hvad skal du kende til?

Overordnet består EU's taksonomi af fire overordnede kriterier, seks miljø- og klimamål og hertil tekniske screeningskriterier.

Der er fire overordnede kriterier, som skal være opfyldt, for at en økonomisk aktivitet lever op til kravene. De fire kriterier er:

 • Aktiviteten skal bidrage væsentligt til at nå et eller flere af de seks klima- og miljømål
 • Aktiviteten må ikke væsentligt skade et af de seks klima- og miljømål (Do No Significant Harm, DNSH)
 • Aktiviteten skal overholde minimumsgarantier for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder (Minimum Social Safeguards)
 • Aktiviteten skal opfylde de tekniske screeningskriterier, der er gældende for det eller de klima- og miljømål, man vælger.

De seks klima- og miljømål er:

 • Forebyggelse af klimaforandringer
 • Tilpasning til klimaforandringer
 • Beskyttelse af vand eller andre ressourcer relateret til havet
 • Bidrag til overgangen til en cirkulær økonomi
 • Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
 • Beskyttelse og genopbygning af biodiversitet 

De tekniske screeningskriterier specificerer, hvordan man bidrager væsentligt til og ikke skader et eller flere klima- og miljømål. De tekniske screeningskriterier er minimumskrav og er definerende for, om den økonomiske aktivitet lever op til et eller flere af klima- og miljømål.

De tekniske screeningskriterier er en del af den delegerede forordning. Kriterierne for de to første klima- og miljømål trådte i kraft fra den 1. januar 2022 og hermed vedtaget i Kommissionen.

De tekniske screeningskriterier for de øvrige fire klima- og miljømål – herunder cirkulær økonomi – blev sendt i høring af EU Kommisionen i april, og høringsprocessen er nu afsluttet. Læs mere og find bl.a. høringsudkast til den delegerede retsakt på Dansk Standards hjemmeside. 

Hvad er omfattet i byggeriet?

I byggeriet er der følgende kategorier, som er omfattet af taksonomien:

 • Nybyg
 • Renovering
 • Ladestationer
 • Energibesparende udstyr
 • Måling og kontrol af energieffektivitet
 • Vedvarende energikilder
 • Erhvervelse og ejerskab af bygninger

Hvem er omfattet af taksonomien?

Taksonomiforordningen trådte i kraft den 1. januar 2022 og med den fulgte der også en rapporteringspligt. Det betyder, at store virksomheder nu skal redegøre for, hvordan deres forrentning og investeringer påvirker klima og miljø.

Da de tekniske screeningskriterier for de sidste fire klima- og miljømål først ikke er fastlagt endnu, er der rapporteringspligt for de to første klima- og miljømål: forebyggelse af klimaforandringer og tilpasning til klimaforandringer.

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar forklarer EU's taksonomi på VCØB webinar

På dette VCØB's webinar sætter vi EU's taksonomi i perspektiv i forhold til byggeriet. Du får en indflyvning til, hvordan EU's taksonomi spiller en rolle for at skabe bæredygtige standarder på tværs af Europa, som bl.a. skal bidrage til at takle nogle af de store, internationale udfordringer, vi som branche står overfor.

Du kan høre Christina Schultz, sekretariatsleder, og Ditte Perge, bæredygtighedsmedarbejder, begge fra Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA), give en kyndig gennemgang af taksonomien og de tilhørende seks miljømål og tre screeningskriterier. Christina og Ditte fortæller også om, hvordan den nye lovgivning hænger sammen på tværs af termer og grænser, og hvordan man kan benytte de sociale minimumsgarantier til at sætte fokus på de tre bundlinjer.

Webinar

EU's taksonomi som driver for bæredygtigt byggeri

Se VCØB's webinar, hvor vi dykker ned i EU's taksonomi og sætter det i perspektiv til byggeriet.