Du er her: Forside / Sådan gør du / Cases / Genbrugshus i Odense

Genbrugshus i Odense

Genbrugshus i Odense

Formål

Projektets formål var at gennemføre et fuldskala forsøgsprojekt og opføre et byggeri med henblik på størst mulig genanvendelse af bygningsmaterialer.

Beskrivelse

Demonstrationsprojektet omfattede opførelse af et almennyttigt boligbyggeri på hjørnet af Georgsgade og Carlsgade i Odense samt planlægning og undersøgelse af aktiviteter forbundet med fremskaffelse, oparbejdning og indbygning af genanvendte materialer.

Til Genbrugshuset i Odense blev der i alt indbygget 801 tons genanvendelsesmaterialer.

Vigtigste erfaringer

Krav til de genanvendte byggematerialer
Det er vigtigt at få udarbejdet et sæt normer og standarder for genbrugsmaterialernes beskaffenhed og klassificering. Det er i praksis ikke muligt at genanvende byggematerialer, hvis der bl.a. stilles samme visuelle krav til genbrugsmaterialerne som til nye materialer. Der blev fx ved første sortering af træet kasseret ca. 75 %, fordi det blev sorteret efter kraverne til nyt træ. Efter lempelse af kraverne (bl.a. frasortering af træ med sømhuller) blev kun 25 % kasseret. 

Fremskaffelse af materialer – en vigtigt faktor i forhold til tidsplanen
Ved fremskaffelse af genbrugsbeton var det et problem for entreprenøren at indpasse fremskaffelsen af tilslagsmaterialer i tidsplanen. Tilslagsmaterialer var ikke et lagermateriale, og der var ofte så stor efterspørgsel på materialet, at det var reserveret på forhånd. Materialer blev kun sorteret og knust, når en tilpas stor mængde var tilgængelig og herefter fulgte analyser og forprøvninger. 

Styring af materialeleverancerne – brug for lagre
For at opnå rentabilitet i anvendelsen af genanvendte materialer samt levering af byggematerialer til det rette tidspunkt under byggeriet var det nødvendigt at oprette depoter og lagre til genbrugsmaterialerne. 

Mursten
Forskellige egenskaber for mursten kræver, at de bliver grundligt sorteret. Derfor skal nedrivningen foretages selektivt, og der skal kildesorteres under nedrivningen på pladsen. Endvidere er det en forudsætning, at de udførende har den nødvendige tekniske baggrundsviden for sortering af mursten.

Resultat

Genbrugshuset i Odense er et eksempel på renere teknologi, hvor bl.a. selektiv nedrivning har sparet ressourcer, sparet lossepladskapacitet, sparet transport samt minsket belastningen af miljøet. 

Projektet har givet nogle vigtige erfaringer med genanvendelse af byggematerialer og har endvidere vist, at de gamle byggematerialer indeholder ”sjæl”, som er med til at præge bygningens arkitektoniske og etiske udtryk.

Genanvendelsesmaterialer

Materiale

Mængde indbygget (tons)

Tilfyldning 128
Betontilslag
(nedknust beton)
225
Facadetegl 140
Indervægtegl 128
Konstruktionstræ 134
Gulvstrøer og lægter 9
Gulvbrædder 4
Snedkertræ 1
Forskalling 3
Indvendige døre 6
Vinduer og udvendige
døre
11
Naturskifer 11
I alt 800 tons

Deltagere

  • Andelsboligforeningen Højstrup (bygherre)
  • Arbejderbo A.m.b.a. (byggeadministration)
  • Torkild Kristensens Tegnestue A/S og Axel Nielsen – Carl Bro as Rådgivende Ingeniører F.R.I. (projektering af byggeprojekt)


Planlægning og undersøgelser blev udført af en projektgruppe bestående af repræsentanter for alle ovennævnte aktører samt Miljøstyrelsen, Odense Kommune, Byfornyelsesselskabet ODENSE og DEMEX Rådgivende Ingeniører A/S. Byggeriet blev udført i hovedentreprise af Højgaard & Schultz Afdeling Fyn.

Årstal

1992-94

Økonomi

Den forventede anskaffelsessum: 10 mio. kr.
Den faktiske anskaffelsessum: 10,36 mio. kr.

Merudgifterne til byggeriet skyldes primært en forlænget byggeperiode samt mangelfuld sortering og kvalitetssikring af mursten.