Du er her: Forside / Sådan gør du / Cases / Vejdirektoratet tænker ressourcekortlægning ind i nedrivning af den gamle Storstrømsbro

Vejdirektoratet tænker ressourcekortlægning ind i nedrivning af den gamle Storstrømsbro

Vejdirektoratet tænker ressourcekortlægning ind i nedrivning af den gamle Storstrømsbro

Den eksisterende Storstrømsbro skal rives ned. Vejdirektoratet gennemfører en ressourcekortlægning forud for nedrivningen for at kunne udnytte de gamle materialer.

Den eksisterende Storstrømsbro skal rives ned, da den ikke vil kunne holde til den øgede belastning via jernbanegodstrafik, som man forventer, når Femern Bælt-forbindelsen åbner.

Bygge- og anlægsprojekter af den størrelse kan gemme på mange ressourcer, som kan udnyttes og indgå i nye projekter.

Vejdirektoratet viser med projektet en måde at udbyde en rådgiverydelse med fokus på cirkulær økonomi, hvilket efterfølgende også skal være et fokusområde i nedrivningsudbuddet (selve nedrivningen er endnu ikke kommet i udbud).

En grundig ressourcekortlægning baner vejen
Vejdirektoratet har i sit rådgivningsudbud lagt vægt på, at hovedrådgiveren skal bistå i hele processen med nedrivningsopgaven – fra planlægning og projektering til udbud og udførelse – og at der som led i arbejdet skal gennemføres en ressourcekortlægning af den gamle Storstrømsbro.

Ressourcekortlægningen skal undersøge materialernes kvalitet og egnethed til genbrug, genanvendelse eller anden nyttiggørelse. Det skal føre til en vurdering af, hvilke muligheder der er for en økonomisk og miljømæssig optimal affaldshåndtering af materialerne med specielt fokus på:

 • Stål
 • Beton
 • Granit
 • Skinner
 • Ballast
 • Sveller

Rådgiver skal foretage:

 • en opgørelse af materialemængder fordelt på fraktioner
 • en vurdering af afsætningsmulighederne for stål, granit, skinner, ballast, sveller m.m.
 • en undersøgelse af lokale og regionale faciliteter for modtagelse, sortering og behandling af materialer med det formål, at de kan blive genbrugt, genanvendt eller på anden måde nyttiggjort

Som led i arbejdet skal genanvendelsespotentialet for beton fra broen vurderes inkl. teknisk undersøgelse af betonkvaliteten i de forskellige typer konstruktioner (dæk, piller over vand, piller under vand, landfæster m.v.). Den tekniske undersøgelse af beton skal udføres med bistand af et betonteknisk laboratorium med erfaring i genanvendelse af beton.

Vejdirektoratet ønsker at lave en analyse ift. mulige fremtidige krav til cirkulær nedrivning og genanvendelse, således at disse kan imødekommes på bedst mulige måde, selv om der går år fra de indledende undersøgelser til udførelsen af nedrivningsprojektet. De økonomiske og miljømæssige aspekter ved de forskellige forslag til at håndtere materialerne skal kortlægges, og Vejdirektoratet skal ud fra konklusionerne fra dette arbejde kunne identificere de bedst egnede metoder til at håndtere og afsætte af de forskellige affaldsfraktioner. I denne vurdering skal indgå både økonomiske faktorer og faktorer vedrørende miljø, ressourcer og affald.

Genanvendelsesmaterialer fra Storstrømsbroen


Der skal være fokus på følgende materialer til genbrug/genanvendelse eller anden nyttiggørelse:

 • Stål
 • Beton
 • Granit
 • Skinner
 • Ballast
 • Sveller

Deltagere

Bygherre: Vejdirektoratet

Hovedrådgiver: Rambøll sammen med Teknologisk Institut

Årstal

Udbuddet på nedrivningen af broen forventes udsendt i 2025. Nedrivningen forventes at blive starte i 2027.

Økonomi

Der har været merudgifter til rådgivningsopgaven i forbindelse med den grundige ressourcekortlægning og analyse, men størrelsen af disse kan ikke direkte opgøres. Ligeledes er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at estimere eventuelle økonomiske gevinster eller omkostninger ved nedrivningen.

Kontaktperson

Annette Jørgensen - anjo@vd.dk